ESG

Bank działa w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dbając o środowisko naturalne, społeczność lokalną oraz prowadzenie biznesu w sposób etyczny i zgodny z prawem.

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

ESG - Środowisko, Społeczność i Zarządzanie w firmie

Jako bank, nasza działalność wpływa na życie tysięcy klientów oraz otaczającego nas środowiska. Dlatego właśnie, działania ESG stanowią dla nas priorytet i jedno z kluczowych elementów naszej strategii biznesowej. Dążymy do tego, aby nasze działania były jak najbardziej zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i abyśmy mogli pełnić rolę lidera w tej dziedzinie.

Naszym celem jest nie tylko minimalizacja negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko, ale również aktywne działanie na rzecz jego ochrony i poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

  • W obszarze środowiskowym bank działa proekologicznie podejmując inicjatywy związane z edukacją ekologiczną i popularyzacją zasad zrównoważonego rozwoju.
  • W obszarze społecznym bank angażuje się w lokalne inicjatywy, wspiera organizacje non-profit oraz promuje kulturę i sztukę na terenie powiatu wrzesińskiego i jarocińskiego. Bank również działa na rzecz integracji społecznej i aktywności sportowej.
  • W obszarze zarządzania bank stawia na transparentność i etyczne podejście do prowadzenia biznesu. Dba o wysokie standardy wewnętrzne oraz stosuje zasady odpowiedzialnego inwestowania.

Wprowadzamy coraz więcej inicjatyw, które mają na celu zwiększenie zrównoważonego rozwoju, takich jak kredyty preferencyjne dla projektów związanych z energią odnawialną, czy też wsparcie dla lokalnych społeczności poprzez sponsorowanie działań charytatywnych i kulturalnych.

 

Filary Strategii ESG w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni oparte zostały na Agendzie 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

 

Bank w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ komunikuje pięć podstawowych:

Warunki i korzyści

Odpowiedzialność środowiskowa

Odpowiedzialność społeczna

Zarządzanie korporacyjne

Zrównoważony rozwój

Informacje dodatkowe

Dlaczego ESG jest ważne dla banku?

ESG to kluczowy element zrównoważonego rozwoju, który wpływa na sposób, w jaki bank prowadzi swoją działalność, jakie cele stawia przed sobą i jakie wartości reprezentuje.

Jakie konkretne działania ESG prowadzi bank?

Od dbania o środowisko naturalne, po wdrażanie zasad etycznego i transparentnego zarządzania. Wprowadzamy coraz więcej inicjatyw, które mają na celu zwiększenie zrównoważonego rozwoju, takich jak kredyty preferencyjne dla projektów związanych z energią odnawialną, czy też wsparcie dla lokalnych społeczności poprzez sponsorowanie działań charytatywnych i kulturalnych.

Jakie cele stawia przed sobą bank w zakresie działań ESG?

Naszym celem jest nie tylko minimalizacja negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko, ale również aktywne działanie na rzecz jego ochrony i poprawy jakości życia społeczności lokalnych. Dążymy do tego, aby nasza działalność była jak najbardziej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju i abyśmy mogli pełnić rolę lidera w tej dziedzinie.

Od dbania o środowisko naturalne, po wdrażanie zasad etycznego i transparentnego zarządzania.