Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Takie konto BLISKIE!

Konto dla osób, które lubią załatwiać swoje bankowe sprawy w oddziale.

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

DBAMY O RELACJE
– DBAMY O SIEBIE NAWZAJEM

W Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni znajdziesz to, co oferują inne banki, jednak… jest różnica!

 

MY to nasze relacje. Kiedy rozumiemy wzajemnie swoje potrzeby i potrzeby naszej społeczności, możemy się wspierać i lepiej rozwijać.

 

Jako bank chcemy włączyć się we wspólne plany, marzenia i cele – dlatego to, co zyskujemy dzięki Waszej obecności, inwestujemy lokalnie na terenie miasta, gminy czy powiatu. Każda złotówka wpłacona do Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni pracuje lokalnie i wspiera całą społeczność.  Dlatego dobrze otworzyć konto właśnie u nas!

 

 

Takie konto bliskie to:
  • 5 zł stała opłata za prowadzenie konta
  • 0 zł za krajowe przelewy przez internet
  • dostęp do płatności mobilnych i BLIKA
  • przyjazna i przejrzysta bankowość internetowa
  • dodatkowe korzyści wynikające z uczestnictwa w programach lojalnościowych, np. Mastercard – Bezcenne Chwile

 

Warunki i korzyści

0 zł za pakiet
5 przelewów w oddziale

0 zł za kartę

0 zł
za wypłaty w bankomatach SGB i BPS

stała opłata za prowadzenie konta

Informacje dodatkowe

Czy środki pieniężne na rachunku są bezpieczne?

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.