Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Twoje prawa podczas płatności w Europie

prawa konsumentów przy dokonywaniu płatności w Europie

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Zapoznaj się z Twoimi prawami przy dokonywaniu płatności w Europie.

W związku z Art. 20d ustawy o usługach płatniczych poniżej udostępniamy Państwu broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art.106 ust.1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego:

 

Warunki i korzyści

łatwe i bezpieczne płatności w Europie

przejrzyste rozliczenia pieniężne

ujednolicenie wszystkich płatności elektronicznych

powszechny dostęp do rachunku bankowego