Rodzina 800+

Złóż wniosek w bankowości internetowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Wniosek Rodzina 800+ w serwisie Internet Banking Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Już od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800+ (dotychczas Rodzina 500+) będzie wynosić 800 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę czy od aktywności zawodowej rodziców.

 

Jeśli pobierasz już świadczenie 800+ (dawniej 500+) i chcesz dostawać je w kolejnym okresie świadczeniowym, od 1 lutego możesz złożyć nowy wniosek. Kolejny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.
 
Jeśli nie pobierasz jeszcze świadczenia wychowawczego na dziecko (np. nowo narodzone), możesz teraz złożyć wniosek na:

 • obecny okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2024 r.

Pamiętaj

 • Jeśli złożysz wniosek na nowo narodzone dziecko nie później niż trzy miesiące od dnia jego narodzin, dostaniesz świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
 • Jeśli złożysz wniosek później, prawo do świadczenia wychowawczego masz od miesiąca, w którym złożysz wniosek, do końca okresu świadczeniowego.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać drogą elektroniczną:

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
 • przez bankowość elektroniczną Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni oraz
 • portal PUE ZUS,

 

Jak złożyć Wniosek w usłudze Internet Banking Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni?

 

1. Zaloguj się do bankowości internetowej PBS we Wrześni

2. Wybierz zakładkę „Świadczenia”

3. Wypełnij dane i wyślij Wniosek

 

W tym momencie wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia

 

4. Na adres e-mail otrzymasz urzędowe potwierdzenie złożenia wniosku

5. Wniosek zostanie rozpatrzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

6. Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana Tobie również na adres e-mail

7. Środki finansowe z Programu Rodzina 800+ otrzymasz na konto wskazane przez Ciebie we wniosku

 

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku – nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Rodzina 800+ znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Warunki i korzyści

wsparcie przyznawane na wniosek

nieopodatkowane 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 lat

brak kryterium dochodowego

prosty wniosek w bankowości elektronicznej

Informacje dodatkowe

Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego

Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie internetowym, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie

Bezpieczeństwo

Składając Wniosek Rodzina 800+, przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. Ważne informacje:

 • Wniosek Rodzina 800+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do  serwisu internetowego Banku
 • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 800+
 • Przy zalogowaniu do serwisu internetowego Banku, w celu przejścia do wniosku Rodzina 800+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 800+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej, etapu rejestracji wniosku w systemie oraz jego wysłania
 • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

Zaledwie 3 proste kroki prowadzą do złożenia Wniosku Rodzina 800+ w Bankowości Internetowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni