Karty kredytowe

na dodatkowe i niespodziewane wydatki

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Karta kredytowa to karta na niespodziewane wydatki lub codzienne zakupy. Dla klientów indywidualnych i firmowych.

 • Nieograniczony dostęp do środków w ramach ustalonego w umowie limitu kredytu
 • Płatności w sklepach stacjonarnych i w Internecie, w Polsce i za granicą
 • Płatności mobilne
 • Okres bezodsetkowy nawet do 54 dni

RODZAJE KART KREDYTOWYCH:

 

 

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie

nieograniczony dostęp do środków w ramach limitu

okres bezodsetkowy do 54 dni

bezpieczeństwo transakcji internetowych 3D-Secure

Informacje dodatkowe

Okres ważności karty

 • karta jest ważna przez 4 lata, do ostatniego dnia miesiąca określonego na awersie karty
 • karta wznawiana jest automatycznie na kolejne 4 lata, o ile Klient nie złoży rezygnacji z karty lub Bank nie podejmie decyzji o niewznawianiu kart

Limit na karcie

 • maksymalna wysokość limitu wynosi  20.000 zł dla karty VISA i Mastercard i 80.000 zł Mastercard Gold (nie więcej niż 3-krotność dochodów miesięcznych Wnioskodawcy),
 • standardowe limity dzienne do karty:
  • wypłat gotówki: 2.000 zł,
  • transakcji bezgotówkowych: do wysokości niewykorzystanego limitu,

przy czym Klient może złożyć w Banku wniosek o przyznanie indywidualnych limitów dziennych do karty

Okres rozliczeniowy i termin ważności karty

 • okres rozliczeniowy dla karty trwa 30/31 dni, w ciągu którego Klient dokonuje transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
 • termin spłaty zadłużenia wynosi 22 dni dla kart Visa i Mastercard  i 24 dni dla karty Mastercard Gold od momentu wygenerowania zestawienia transakcji (wyciągu)
 • Klient sam ustala dzień, w którym kończy się cykl rozliczeniowy (data generowania zestawienia transakcji): 1, 7, 14 lub 21 dzień miesiąca,
 • spłata zadłużenia karty musi nastąpić najpóźniej w dniu wskazanym w zestawieniu transakcji (wpływ środków do Banku),
 • posiadacz karty zobowiązany jest do dokonywania każdego miesiąca spłaty minimalnej kwoty do zapłaty – 5% wartości transakcji w danym miesiącu, nie mniej niż 50 zł,
 • rezygnacja ze wznowienia karty możliwa jest co najmniej 45 dni przed upływem terminu ważności karty

Oprocentowanie i opłaty

 • opłaty i prowizje pobierane przez Bank za korzystanie z międzynarodowej karty kredytowej MasterCard określa obowiązująca w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Taryfa opłat i prowizji
 • wysokość oprocentowania karty kredytowej jest równe stawce bazowej WIBOR 12M powiększonej o stałą marżę Banku w wys. 7,97 p.p.

Stawka bazowa WIBOR 12M ustalana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, okres kredytowania 48 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 16,35%, kwota odsetek 3.339,43 zł, opłata za wydanie karty 0,00 zł, opłata roczna za użytkowanie karty 165,00 zł (opłata roczna w wys. 55,00 zł nie jest pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty), koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 19,75%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 8.504,43 zł.

Kalkulacja została sporządzona przy założeniu, że kredytobiorca wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, przez cały okres obowiązywania umowy pozostają niezmienione: stopa oprocentowania kredytu, prowizje i opłaty oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej w całości i przez cały okres obowiązywania umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty udostępnienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.04.2023 r.

 

Bezpieczeństwo

 1. nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN,
 2. nie zapisuj numeru PIN na karcie oraz nie przechowuj numeru PIN wraz z kartą,
 3. przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN,
 4. chroń numer karty i wartość CVV2/CVC2,
 5. wykonuj transakcje internetowe tylko z zaufanych komputerów.

Zastrzeganie kart płatniczych

W przypadku utraty karty, jej Posiadacz/Użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę podając numer karty. Zastrzeżenia karty można dokonać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu pod numerami telefonu:

 • w kraju – tel. 22 515 31 50
 • zagranicy – tel. (+48) 22 515 31 50
 • w banku wydającym kartę
 • w Krajowym Systemie Zastrzegania Kart ZBP – (+48) 828 828 828

3D-SECURE

3D – Secure jest dodatkowym zabezpieczeniem transakcji w Internecie. Umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. W serwisach internetowych, które wdrożyły taką usługę, każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które Klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.