Alert informacyjny

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni informuje, że w dniu 28 listopada 2021 r. usługa Express Elixir (płatności natychmiastowe) w godzinach od 22:00 do 22:30 będzie niedostępna dla Klientów w zakresie nadawania i odbierania zleceń. Przepraszamy za utrudnienia.

Spółdzielczy System Ochrony SGB

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Oświadczenie Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni dotyczące dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa Banku

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB odpowiedniej wielkości fundusze, o wartości przekraczającej 1,6 miliarda złotych, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających.

 

Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko.

 

Przypominamy, że depozyty w bankach spółdzielczych są ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach ustawowego systemu gwarantowania.