Kredyt gotówkowy

Jesteśmy dla Ciebie… i Twoich marzeń

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Odpowiednio dopasowane finansowanie wydatków bieżących gwarantuje satysfakcję oraz minimalizuje koszty.

Jeśli więc planujesz wyjazd, zakup telewizora lub potrzebujesz szybkiej gotówki na inny cel, przyjdź do Powiatowego Banku Spółdzielczego i dostosuj ofertę kredytu gotówkowego do swoich potrzeb.

Warunki i korzyści

na dowolny cel konsumpcyjny

możliwość konsolidacji innych zobowiązań kredytowych

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

wcześniejsza spłata kredytu w dowolnym momencie bez opłat

elastyczny harmonogram spłaty – raty równe lub malejące

długi okres kredytowania – nawet do 7 lat

Informacje dodatkowe

maksymalna kwota kredytu gotówkowego

maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od:

  • wysokości uzyskiwanych dochodów oraz
  • oceny zdolności kredytowej dokonanej przez Bank

i nie może przekraczać niższej z wartości:

  • 255.550,00 zł oraz
  • 15-krotności uzyskiwanych dochodów netto.

okres kredytowania

Harmonogram spłat rat i odsetek dostosowujesz do własnych potrzeb – wysokości i częstotliwości uzyskiwanych dochodów.

Okres spłaty możesz rozłożyć nawet na 7 lat.

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje; RRSO

Kwota udzielonego kredytu 7.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 7.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 24 m-ce, roczne stałe oprocentowanie nominalne 5,55% (klient posiada „czynny” ROR w Banku), całkowity koszt kredytu wynosi 589,44 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 154,00 zł, odsetki od kredytu 411,44 zł, koszt prowadzenia ROR 24,00 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy ujęciu wyżej wymienionych paramentów RRSO wynosi 8,40%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 7.589,44 zł.

Kwota udzielonego kredytu 7.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 7.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 24 m-ce, roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,20 % (klient nie posiada „czynnego” ROR w Banku), całkowity koszt kredytu wynosi 691,55 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 154,00 zł, odsetki od kredytu 537,55 zł, koszt prowadzenia ROR 0,00 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy ujęciu wyżej wymienionych paramentów RRSO wynosi 9,82 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 7.691,55 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnienia oprocentowania z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

 Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 03.07.2020 r.

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.