Kredyt gotówkowy

Jesteśmy dla Ciebie… i Twoich marzeń

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Odpowiednio dopasowane finansowanie wydatków bieżących gwarantuje satysfakcję oraz minimalizuje koszty.

Jeśli więc planujesz wyjazd, zakup telewizora lub potrzebujesz szybkiej gotówki na inny cel, przyjdź do Powiatowego Banku Spółdzielczego i dostosuj ofertę kredytu gotówkowego do swoich potrzeb.

Warunki i korzyści

na dowolny cel konsumpcyjny

możliwość konsolidacji innych zobowiązań kredytowych

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

wcześniejsza spłata kredytu w dowolnym momencie bez opłat

elastyczny harmonogram spłaty – raty równe lub malejące

długi okres kredytowania – nawet do 7 lat

Informacje dodatkowe

maksymalna kwota kredytu gotówkowego

maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od:

  • wysokości uzyskiwanych dochodów oraz
  • oceny zdolności kredytowej dokonanej przez Bank

i nie może przekraczać niższej z wartości:

  • 255.550,00 zł oraz
  • 15-krotności uzyskiwanych dochodów netto.

okres kredytowania

Harmonogram spłat rat i odsetek dostosowujesz do własnych potrzeb – wysokości i częstotliwości uzyskiwanych dochodów.

Okres spłaty możesz rozłożyć nawet na 7 lat.

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje; RRSO

z terminem spłaty do 3 lat

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 8.300,00  zł, całkowita kwota kredytu 8.300,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 24 miesiące, roczne stałe oprocentowanie nominalne 5,55% (Klient posiada czynny ROR w Banku), całkowity koszt kredytu wynosi 692,15 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 182,60 zł, odsetki od kredytu 485,55 zł, koszt usług dodatkowych – prowadzenie ROR 24,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,36%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 8.992,15 zł.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 8.300,00  zł, całkowita kwota kredytu 8.300,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 24 miesiące, roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,20%, całkowity koszt kredytu wynosi 815,64 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 182,60 zł, odsetki od kredytu 633,04 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,84%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 9.115,64 zł.

z terminem spłaty powyżej 3 lat

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 40.600,00  zł, całkowita kwota kredytu 40.600,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie  stanowiące sumę stawki bazowej i stałej marży Banku  wynosi 8,15% (Klient posiada czynny ROR w Banku), całkowity koszt kredytu wynosi 10.635,82 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 1.624,00 zł, odsetki od kredytu 8.951,82 zł, koszt usług dodatkowych – prowadzenie ROR 60,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,43%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 51.235,82 zł.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 40.600,00  zł, całkowita kwota kredytu 40.600,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie  stanowiące sumę stawki bazowej i stałej marży Banku  wynosi 10,15%, całkowity koszt kredytu wynosi 12.938,69 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 1.624,00 zł, odsetki od kredytu 11.314,69 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,61%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 53.538,69 zł.

informacje dodatkowe:

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 03.02.2022 r.

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.