Sm@rt wypłata

realizacja transakcji w bankomatach bez użycia karty

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacje

Sm@rt wypłata to nowa i bardzo wygodna funkcja, dająca możliwość realizacji transakcji bez użycia karty w bankomatach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

 

Zobacz, jakie to proste:

  1. kod z określonym czasem ważności i kwotą można wygenerować ze swojego rachunku w systemie Bankowości Internetowej lub w każdej placówce Banku,
  2. podczas generowania kodu wprowadzamy kwotę wypłaty i wskazujemy, na jaki numer telefonu ma zostać wysłany sms z kodem,
  3. zdefiniowany odbiorca otrzymuje sms-a z kodem, po czym udaje się do bankomatu naszego Banku i wybiera na ekranie opcję Sm@rt wypłata,
  4. a następnie podaje jednorazowy kod przekazany w wiadomości sms,
  5. po wpisaniu kodu, bankomat wypłaca zdefiniowaną kwotę Sm@rt wypłaty.

 

Kod z określonym czasem ważności można zrealizować samemu w bankomatach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni lub może zrealizować go inna osoba, na której numer został wysłany sms.

Funkcję można wykorzystać np. w następujących sytuacjach:

  • wypłaty, gdy karta zostanie zagubiona lub zablokowana lub gdy klient nie ma przy sobie karty,
  • z bankowości internetowej jako „elektroniczny czek” przekazany innej osobie przez SMS,
  • podczas wizyty w Banku, na każdym stanowisku obsługi.

Warunki i korzyści

wypłata pieniędzy z bankomatu bez użycia karty

dyspozycja poprzez SMS - "elektroniczny czek"

kod generowany w Internet Bankingu lub w placówce Banku

Sm@rt wypłata – elektroniczne czeki w bankomatach i placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.