Rachunek walutowy

konto w EUR i USD

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Konto walutowe w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni do wygodne rozwiązanie dla osób, które otrzymują środki pieniężne oraz przeprowadzają rozliczenia pieniężne w następujących walutach:

  • EURO,
  • USD.

Planujesz wyjazd zagraniczny? Spłacasz kredyt walutowy? Z kontem walutowym masz możliwość wygodnego gromadzenia walut i dysponowania nimi oraz unikania opłat związanych z przewalutowaniem.

 

Możesz także skorzystać z karty walutowej do rachunku, która umożliwia wypłaty gotówki oraz płatności w kraju i za granicą (także przez internet) bez przewalutowania.

 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

 

Warunki i korzyści

0 zł za otwarcie rachunku

0 zł za prowadzenie rachunku

0 zł za bankowość internetową i mobilną do rachunku

swoboda w dysponowaniu środkami na rachunku

Informacje dodatkowe

Mamy tu wszystko... Płatności mobilne też

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni od lat odpowiada na potrzeby swoich klientów. Jesteśmy blisko lokalnych społeczności, dlatego wiemy że cała Polska – również miliony Polaków mieszkających poza wielkimi ośrodkami miejskimi, pokochała korzystanie z płatności mobilnych. Smartfon, tablet, czy smartwatch towarzyszą nam na co dzień częściej niż portfel. Dlatego oferujemy całą gamę usług umożliwiających dokonywanie transakcji bankowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Dzięki nim możesz łatwo i bezpiecznie płacić w sklepach, internecie, aplikacjach mobilnych, a także wypłacać gotówkę z bankomatów.

Poznaj ofertę usług mobilnych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni i płać jeszcze wygodniej!

Szczegóły na stronie internetowej Banku oraz jego placówkach.

Swobodny dostęp do środków poprzez Oddziały i punkty kasowe Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni, bankomaty, Internet oraz telefon.