Rachunek walutowy

Rachunek w obcej walucie

Opis oferty

Rachunek przeznaczony jest dla osób fizycznych mających zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym również dla osób małoletnich. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w EURO i Dolarach USD. Planujesz wyjazd zagraniczny ? Spłacasz kredyt walutowy ? Z kontem walutowym masz możliwość wygodnego gromadzenia walut i dysponowania nimi oraz unikania opłat związanych z przewalutowaniem

 • umowa zawierana na czas nieokreślony lub określony
 • rachunek może być prowadzony, jako rachunek wspólny
 • otwarcie rachunku bez opłat
 • darmowe prowadzenie  rachunku
 • wpłaty na rachunek i wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej
 • możliwość swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku
 • wypłata gotówkowa powyżej 10.000,-EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie niż PLN wymaga awizowania na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem operacji
 • rachunek umożliwia rozliczanie płatności zagranicznych
 • możliwość dokonania przelewu, zagranicznego po złożeniu dyspozycji w Oddziale banku.
 • możliwość obsługiwania rachunku poprzez Internet
 • wyciągi z rachunku dostępne poprzez Bankowość Internetową
 • możesz wydać dyspozycję na wypadek śmierci oraz udzielić pełnomocnictwa innej osobie