Historia i fakty

Nasze miejsce w historii

Początki bankowości spółdzielczej we Wrześni sięgają daty 20 czerwca 1871 roku, kiedy to na walnym zgromadzeniu powołano do życia Towarzystwo Pożyczkowe. Wkrótce przyjęło ono nazwę Banku Pożyczkowego.  W momencie założenia Bank obejmował swoją działalnością miasto Wrześnię i powiat wrzesiński. Po reformie administracyjnej w roku 1887 odłączono od powiatu wrzesińskiego miejscowości obwodu żerkowskiego i w końcu XIX wieku powiat wrzesiński obejmował 84 gminy wiejskie i 74 obwody dworskie na obszarze 561 km 2 . Liczba mieszkańców powiatu wynosiła wówczas 31314.

 

Działając pod hasłem dostarczania członkom środków pieniężnych przez poręczenie sił własnych i kredytów, udostępniano w ten sposób tani i dogodny kredyt. W pierwszym zarządzie Banku zasiadali: Hahn jako dyrektor, Feliks Rakowski jako podskarbi, Walery Wardęski jako kontroler. Radę Nadzorczą natomiast tworzyli: Walery Hulewicz z Młodziejewic, Stefan Dąbski z Kołaczkowa, Ignacy Łukomski z Biechowa, sędzia Thiel z Wrześni, Wojciech Poturalski i dr Pernaczyński. Bank przyjmował oszczędności i udzielał pożyczek. Ważnym działaniem Banku było kredytowanie Banku Parcelacyjnego i Spółki Ziemskiej, które to wykupywały majątki ziemskie i odsprzedawały osobom narodowości polskiej. Miało to ogromne znaczenie w ochronie polskiego stanu posiadania. Mijały lata działalności Banku; lata lepsze i gorsze. W tym czasie Polska przechodziła także przez lata rozwoju i lata kryzysu, lata pokoju i lata wojen. Wszystko to oczywiście znajdowało swoje odbicie w działalności Banku. W 1950 roku Bank stracił całkowicie samodzielność i stał się Gminną Kasą Spółdzielczą, która gromadziła oszczędności na rzecz PKO.

Po 1956 roku sytuacja trochę się zmienia, zmieniono nazwę na Kasa Spółdzielcza i dając więcej samodzielności umożliwiono jej rozwój. W 1958 roku we Wrześni działa już Bank Spółdzielczy. Lata 90-te XX wieku, lata wielkich przemian społecznych, politycznych i gospodarczych przynoszą bankowi samorządność i samodzielność. W okres transformacji wprowadza Bank grupa działaczy i pracowników, z prezesem Zarządu Stefanem Bachorzem na czele. Grupę tę uzupełniają: Jerzy Marzyński, Maria Zarębska, Władysław Szuba i Władysław Kosmala.

W 1999 roku w wyniku połączenia się Banków Spółdzielczych we Wrześni, Kołaczkowie, Miłosławiu i Pyzdrach powstał Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, członek Zrzeszenia Regionalnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu – Spółdzielcza Grupa Bankowa, posiadający ponad 2,2 mln euro funduszy własnych i zrzeszający ponad 2500 członków. Osiągane wyniki finansowe i prowadzona działalność plasują PBS we Wrześni w czołówce banków spółdzielczych tak w zrzeszeniu jak i w Polsce.

Bank działa na terenie województwa wielkopolskiego, posiada 11 placówek bankowych, 6 bankomatów, zatrudnia ponad 70 osób i oferuje swoim klientom szeroki wachlarz nowoczesnych usług bankowych.

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni wprowadza najnowsze rozwiązania w dziedzinie obsługi klienta – rozbudowana sieć bankomatów zapewnia łatwy dostęp do gotówki o każdej porze, bankowość internetowa zapewnia wgląd w swe finanse przez 24 godziny na dobę, bankowość mobilna sprawia, iż dostęp do rachunku klient posiada w każdym miejscu i o każdej porze. Rachunki walutowe, leasing i factoring, ubezpieczenia, przelewy natychmiastowe, bankowość dla młodych i dla seniorów, to tylko niektóre z kolejnych usług, jakie oferuje Powiatowym Bank Spółdzielczy we Wrześni.

centrala (1)

U schyłku XIX w. obserwujemy powstawanie wielu stowarzyszeń, które przyjęły za cel swojego działania rozwój gospodarczy ziem polskich. Po wielu nieudanych zbrojnych powstaniach zrodziła się idea pracy organicznej, która w sposób bezkrwawy pozwalała walczyć o byt narodowy. To właśnie w Wielkopolsce w obliczu nasilonych działań Hakaty i Komisji Kolonizacyjnej zaistniał silny ruch spółdzielczy, na czele którego stanęli ks. Piotr Wawrzyniak, ks. Augustyn Szamarzewski  i dr Karol Marcinkowski. Z ruchu tego zrodziła się spółdzielczość bankowa w ogóle, i we Wrześni także. Już 20 czerwca 1871 roku na walnym zgromadzeniu powołano we Wrześni do życia Towarzystwo Pożyczkowe. Towarzystwo to dało początek późniejszemu Bankowi Spółdzielczemu. Tyle informacji na początek … Resztę o historii ruchu spółdzielczego dowiecie się odwiedzając Regionalną Izbę Spółdzielczości Bankowej działającą przy PBS we Wrześni. Izba znajduje się w Kołaczkowie, miejscowości oddalonej od Wrześni o 15 km – drogą w kierunku Kalisza. W pałacyku (zdjęcie wyżej) oprócz Izby poświęconej bankowości znajduje się Izba Pamięci Władysława Stanisława Reymonta, który był właścicielem dóbr kołaczkowskich latach 1920 – 1925, zakupionych od Komisji Kolonizacyjnej. Izba powstała z inicjatywy ówczesnego dyrektora Banku Stefana Bachorza. Wśród eksponatów bankowej izby znaleźć można oryginalne dokumenty założycielskie i późniejsze dokumentujące działalność Banku. Ekspozycja zawiera także dokumenty przesłane przez inne banki spółdzielcze z Wielkopolski oraz maszyny i urządzenia biurowe pozwalające prześledzić etapy mechanizacji pracy w banku – od ołówka i liczydła począwszy po obecnie stosowane komputery.

Kontakt telefoniczny:

  • PBS we Wrześni  (61) 437 09 80
  • Oddział w Kołaczkowie  (61) 438 53 14
  • Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie  ( 61) 438 50 78

Serdecznie zapraszamy!