EKO Kredyt gotówkowy

dbając o środowisko naturalne

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

EKO Kredyt gotówkowy

EKO Kredyt gotówkowy to szybki i tani kredyt na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych przez osoby fizyczne:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
 • zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wymianę azbestowych pokryć dachowych,
 • wymianę kotła grzewczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie ocieplenia (termomodernizacji) budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • innych działań proekologicznych realizowanych przez gospodarstwa domowe, w tym szczególnie w ramach programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • refundację poniesionych nakładów, o których mowa powyżej, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed podpisaniem Umowy o EKO Kredyt gotówkowy.

 

Zaletami produktu jest ponadto:

 • możliwość skorzystania z rządowego programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (pomoc do 5 tys. zł),
  • możliwość skorzystania z rządowego programu „Czyste Powietrze” obejmującego dotację na wymianę kotłów i miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, itp.,
   • możliwość odliczenia od podstawy podatku dochodowego przez Klienta wydatków poniesionych m.in. na montaż ogniw fotowoltaicznych (odliczenie do 53 tys. zł).

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni przygotował specjalną linię kredytową, która pomoże Tobie być EKO!!!

Warunki i korzyści

dbałość o środowisko naturalne

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

długi okres kredytowania - do 7 lat

brak udziału środków własnych

Informacje dodatkowe

rozliczenie kredytu jako warunek dodatkowy

Dodatkowy warunek udzielenia EKO kredytu gotówkowego stanowi konieczność udokumentowania celowości jego wykorzystania na poziomie co najmniej 60% poniesionych nakładów.

maksymalna kwota EKO Kredytu gotówkowego

50.000,00 zł, przy czym nie więcej niż:

 • 15-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy,
 • planowana wielkość nakładów związanych z realizacją zadań

warunki szczególne - dokumentacja

przedłożenie przez Klienta:

 • dokumentów pozwalających określić wartość realizowanego zadnia, o którym mowa w pkt. 3 (np. faktura pro forma, faktura VAT, oferta handlowa, kosztorys, zestawienie nakładów sporządzone przez klienta, itp.) lub
 • Formularza zestawienia kosztów, wg wzoru obowiązującego w Banku,
 • dokumentów potwierdzających prawo dysponowania nieruchomością (np. odpis KW, umowa najmu, itp.),
 • zgody właściciela nieruchomości, w przypadku gdy inwestycja realizowana będzie w budynku/lokalu mieszkalnym stanowiącym własność/współwłasność osoby trzeciej, nie będącej kredytobiorcą), wg wzoru obowiązującego w Banku

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje; RRSO

z terminem spłaty do 3 lat

Kwota udzielonego kredytu 10.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 m-cy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 3,90 % (klient posiada „czynny” ROR w Banku), całkowity koszt kredytu wynosi 748,56 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 100,00 zł, odsetki od kredytu 612,56 zł, koszt prowadzenia ROR 36,00 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy ujęciu wyżej wymienionych paramentów RRSO wynosi 4,92 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 10.748,56 zł.

Kwota udzielonego kredytu 10.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 m-cy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 3,90 % (klient nie posiada „czynnego” ROR w Banku), całkowity koszt kredytu wynosi 912,56 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 300,00 zł, odsetki od kredytu 612,56 zł, koszt prowadzenia ROR 0,00 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy ujęciu wyżej wymienionych paramentów RRSO wynosi 6,10%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 10.912,56 zł.

z terminem spłaty powyżej 3 lat

Kwota udzielonego kredytu 43.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 43.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 m-cy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 3,75 % (klient posiada „czynny” ROR w Banku), całkowity koszt kredytu wynosi 4.715,58 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 430,00 zł, odsetki od kredytu 4.225,58 zł, koszt prowadzenia ROR 60,00 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy ujęciu wyżej wymienionych paramentów RRSO wynosi 4,30%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 47.715,58 zł.

Kwota udzielonego kredytu 43.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 43.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 m-cy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 3,75% (klient nie posiada „czynnego” ROR w Banku), całkowity koszt kredytu wynosi 5.515,58 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1.290,00 zł, odsetki od kredytu 4.225,58 zł, koszt prowadzenia ROR 0,00 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy ujęciu wyżej wymienionych paramentów RRSO wynosi 5,11%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 48.515,58 zł.

informacje dodatkowe:

Kalkulacje sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnienia oprocentowania z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższe kalkulacje zostały sporządzone na dzień 15.04.2021 r.

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.