EKO Kredyt gotówkowy

dbając o środowisko naturalne

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

EKO Kredyt gotówkowy

EKO Kredyt gotówkowy to szybki i tani kredyt na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych przez osoby fizyczne:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
 • zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wymianę azbestowych pokryć dachowych,
 • wymianę kotła grzewczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie ocieplenia (termomodernizacji) budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • innych działań proekologicznych realizowanych przez gospodarstwa domowe, w tym szczególnie w ramach programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • refundację poniesionych nakładów, o których mowa powyżej, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed podpisaniem Umowy o EKO Kredyt gotówkowy.

 

Zaletami produktu jest ponadto:

 • możliwość skorzystania z rządowego programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (pomoc do 5 tys. zł),
  • możliwość skorzystania z rządowego programu „Czyste Powietrze” obejmującego dotację na wymianę kotłów i miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, itp.,
   • możliwość odliczenia od podstawy podatku dochodowego przez Klienta wydatków poniesionych m.in. na montaż ogniw fotowoltaicznych (odliczenie do 53 tys. zł).

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni przygotował specjalną linię kredytową, która pomoże Tobie być EKO!!!

Warunki i korzyści

dbałość o środowisko naturalne

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

długi okres kredytowania - do 7 lat

brak udziału środków własnych

Informacje dodatkowe

rozliczenie kredytu jako warunek dodatkowy

Dodatkowy warunek udzielenia EKO kredytu gotówkowego stanowi konieczność udokumentowania celowości jego wykorzystania na poziomie co najmniej 60% poniesionych nakładów.

maksymalna kwota EKO Kredytu gotówkowego

50.000,00 zł, przy czym nie więcej niż:

 • 15-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy,
 • planowana wielkość nakładów związanych z realizacją zadań

warunki szczególne - dokumentacja

przedłożenie przez Klienta:

 • dokumentów pozwalających określić wartość realizowanego zadnia, o którym mowa w pkt. 3 (np. faktura pro forma, faktura VAT, oferta handlowa, kosztorys, zestawienie nakładów sporządzone przez klienta, itp.) lub
 • Formularza zestawienia kosztów, wg wzoru obowiązującego w Banku,
 • dokumentów potwierdzających prawo dysponowania nieruchomością (np. odpis KW, umowa najmu, itp.),
 • zgody właściciela nieruchomości, w przypadku gdy inwestycja realizowana będzie w budynku/lokalu mieszkalnym stanowiącym własność/współwłasność osoby trzeciej, nie będącej kredytobiorcą), wg wzoru obowiązującego w Banku

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje; RRSO

z terminem spłaty do 3 lat

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 8.300,00  zł, całkowita kwota kredytu 8.300,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 24 miesiące, roczne stałe oprocentowanie nominalne 3,90% (Klient posiada czynny ROR w Banku), całkowity koszt kredytu wynosi 463,47 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 100,00 zł, odsetki od kredytu 339,47 zł, koszt usług dodatkowych – prowadzenie ROR 24,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 5,51%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 8.763,47 zł.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 8.300,00  zł, całkowita kwota kredytu 8.300,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 24 miesiące, roczne stałe oprocentowanie nominalne 3,90%, całkowity koszt kredytu wynosi 588,47 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 249,00 zł, odsetki od kredytu 339,47 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,13%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 8.888,47 zł.

z terminem spłaty powyżej 3 lat

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 40.600,00  zł, całkowita kwota kredytu 40.600,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie  stanowiące sumę stawki bazowej i stałej marży Banku  wynosi 7,15% (Klient posiada czynny ROR w Banku), całkowity koszt kredytu wynosi 8.260,59 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 406,00 zł, odsetki od kredytu 7.794,59 zł, koszt usług dodatkowych – prowadzenie ROR 60,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,91%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 48.860,59 zł.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 40.600,00  zł, całkowita kwota kredytu 40.600,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie  stanowiące sumę stawki bazowej i stałej marży Banku  wynosi 7,15%, całkowity koszt kredytu wynosi 9.012,59 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 1.218,00 zł, odsetki od kredytu 7.794,59 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,77%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 49.612,59 zł.

informacje dodatkowe:

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 03.02.2022 r.

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.