Władze banku

Ludzie Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni

 

Prezes Zarządu

Joanna Pikora-Ignasiak 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Juliusz Roszyk

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

Szymon Paterski

IMG_0227    
 • Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są i odwoływani na Zebraniach Grup Członkowskich. Kadencja Rady trwa 4 lata.
 • Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Banku oraz Regulaminu Rady.
 • Sprawuje ona statutowy nadzór i kontrolę nad działalnością Banku.
 • W składzie Rady znajduje się 15 reprezentantów – członków banku Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z terenu działania wszystkich oddziałów.
 • W strukturze Rady funkcjonuje Prezydium Rady i Komitet Audytu, który tworzą członkowie Rady.
 • Rada Nadzorcza obecnej kadencji (2016-2020) wybrana została na Zebraniach Grup Członkowskich, które odbyły się w miesiącu  kwietniu 2016 r.
 1. Marek Konieczka
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Godysław Staszak
  Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Krzysztof Ludwiczak
  Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Marek Szymczak
  Członek Komitetu Audytu
 5. Tadeusz Staszak
  Członek Prezydium Rady
 6. Lucyna Błaszczyk
  Przewodnicząca Komitetu Audytu
 7. Henryk Czerniejewski
  Członek Komitetu Audytu
 8. Roman Dolata
  Członek Rady Nadzorczej
 9. Kazimierz Konieczny
  Członek Rady Nadzorczej
 10. Krzysztof Paszak
  Członek Rady Nadzorczej
 11. Teresa Przybylska
  Członek Rady Nadzorczej
 12. Szymon Szuba
  Członek Rady Nadzorczej
 13. Marek Śmidowicz
  Członek Rady Nadzorczej
 14. Roman Świtek
  Członek Rady Nadzorczej
 15. Mirosław Zieliński
  Członek Rady Nadzorczej
 1. Marek Konieczka
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Godysław Staszak
  Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Krzysztof Ludwiczak
  Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Marek Szymczak
  Członek Prezydium Rady
 5. Tadeusz Staszak
  Członek Prezydium Rady
 1. Lucyna Błaszczyk
  Przewodnicząca
 2. Marek Szymczak
  Członek
 3. Henryk Czerniejewski
  Członek

Rada Nadzorcza w kadencji 2012-2016

DSCN7651-2200

Czesław Wojtczak, Marek Konieczka, Godysław Staszak, Teresa Przybylska, Roman Dolata, Szymon Szuba, Kazimierz Konieczny, Marek Szymczak, Roman Świtek, Mirosław Zieliński, Krzysztof Ludwiczak, Tadeusz Staszak, Marek Śmidowicz.

Nieobecni: Maria Zarębska, Krzysztof Paszak.