O banku

Władze Banku

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Zarząd

Joanna Pikora-Ignasiak
Prezes Zarządu

Juliusz Roszyk
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Szymon Paterski
Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

Członkowie Rady Nadzorczej

Marek KONIECZKA
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Godysław STASZAK
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Krzysztof LUDWICZAK
Sekretarz Rady Nadzorczej

Henryk CZERNIEJEWSKI
Członek Rady Nadzorczej

Szymon SZUBA
Członek Rady Nadzorczej

Marek SZYMCZAK
Członek Rady Nadzorczej

Mirosław ZIELIŃSKI
Członek Rady Nadzorczej

Jerzy POL
Członek Rady Nadzorczej

Kazimierz KONIECZNY
Członek Rady Nadzorczej

Roman ŚWITEK
Członek Rady Nadzorczej

Roman DOLATA
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof PASZAK
Członek Rady Nadzorczej

Teresa PRZYBYLSKA
Członek Rady Nadzorczej

Lucyna BŁASZCZYK
Członek Rady Nadzorczej

Jakub ŻUKROWSKI
Członek Rady Nadzorczej

Prezydium Rady Nadzorczej

Marek Konieczka
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Godysław Staszak
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Krzysztof Ludwiczak
Sekretarz Rady Nadzorczej

Marek Szymczak
Członek Rady Nadzorczej

Lucyna Błaszczyk
Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

Lucyna Błaszczyk
Przewidnicząca Komitetu Audytu

Teresa Przybylska
Członek Komitetu Audytu

Krzysztof Ludwiczak
Członek Komitetu Audytu

Informacje o Radzie Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są i odwoływani na Zebraniach Grup Członkowskich. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Banku oraz Regulaminu Rady.

Sprawuje ona statutowy nadzór i kontrolę nad działalnością Banku.

W składzie Rady znajduje się 15 reprezentantów – Członków Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z terenu działania wszystkich oddziałów.

W strukturze Rady funkcjonuje Prezydium Rady i Komitet Audytu, który tworzą członkowie Rady.

Rada Nadzorcza obecnej kadencji (2020-2024) wybrana została na Zebraniach Grup Członkowskich, które odbyły się w czerwcu 2020 r.