Wyniki finansowe

raporty finansowe Banku

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku

Poniżej znajdą Państwo informację na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w postaci bilansu, rachunku wyników, opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego według stanu na dzień 31.12.2019 r.

 

2018 2019
suma bilansowa 474 376 342,46 zł 578 310 584,94 zł
należności od sektora niefinansowego 253 050 346,57 zł 290 806 427,65 zł
zobowiązania wobec sektora niefinansowego 406 615 864,91 zł 458 411 952,00 zł
kapitał (fundusz) zapasowy 32 150 872,70 zł 36 084 085,86 zł
zysk netto 4 085 804 ,42 zł 4 705 919,11 zł
współczynnik wypłacalności 14,75% 14,69%

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni to BANK o stabilnych fundamentach, tak organizacyjnych, jak i kapitałowych.