Wyniki finansowe

raporty finansowe Banku

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku

Poniżej znajdą Państwo informację na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w postaci bilansu, rachunku wyników, opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego według stanu na dzień 31.12.2018 r.

 

2017 2018
suma bilansowa 457 836 889,79 zł 474 376 342,46 zł
należności od sektora niefinansowego 227 849 771,10 zł 253 050 346,57 zł
zobowiązania wobec sektora niefinansowego 376 150 919,01 zł 406 615 864,91 zł
kapitał (fundusz) zapasowy 28 261 064,05 zł 32 150 872,70 zł
zysk netto 4 013 709,01 zł 4 085 804 ,42 zł
współczynnik wypłacalności 14,68% 14,75%

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni to BANK o stabilnych fundamentach, tak organizacyjnych, jak i kapitałowych.