Kredyt odnawialny w ROR

Środki na nieoczekiwane wydatki

Opis oferty

Kredytem odnawialnym, zwanym też limitem kredytowym w ROR, możesz sfinansować każde nieoczekiwane wydatki konsumpcyjne; to niezwykle łatwy i szybki dostęp do dodatkowych środków na koncie osobistym – ROR Junior, ROR Standard, ROR VIP oraz ROR Senior

Korzystając ze wsparcia finansowego w postaci kredytu odnawialnego w ROR w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni:

 • pieniądze możesz przeznaczyć na dowolny cel konsumencki
 • przyznany limit podwyższa wysokość dostępnych środków na Twoim rachunku
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów oraz oceny zdolności kredytowej dokonanej przez Bank – nie więcej niż 6-krotność Twoich wpływów na ROR
 • otrzymujesz jeden z najtańszych sposobów kredytowania wydatków:
  • każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie, kredyt spłaca się z bieżących wpływów na rachunek
  • każda wpłata środków na rachunek powoduje zwiększenie kredytu o spłaconą część i może być wykorzystywana wielokrotnie w okresie kredytowania
 • podpisujesz umowę na okres do 10 lat – po każdych 12 miesiącach następuje automatyczne odnowienie limitu bez konieczności jego spłaty i podpisywania aneksu, aby skorzystać z kredytu odnawialnego w ROR
 • wystarczy posiadać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z systematycznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty lub inne
 • prowizja wstępna 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu,
 • prowizja przygotowawcza oraz za odnowienie kredytu wynosi 2,00% kwoty udzielonego kredytu

minimalna kwota prowizji wynosi 50,00 zł,

 • prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu w wys. 0,00%,
 • oprocentowanie kredytu – zmienne w wys. WIBOR 12M + stała marża Banku na poziomie 7,90 p.p.

stawka bazowa WIBOR 12M ustalana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek i obowiązuje począwszy od dnia 1 lutego tego roku

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

RRSO dla kredytu odnawialnego w ROR wynosi 12,75% przy następujących założeniach:  całkowita kwota kredytu 3.000 zł, oprocentowanie w skali roku zmienne w wys. 9,93% (WIBOR 12M + 7,90 p.p.), okres kredytowania 60 m-cy, prowizja za udzielenie kredytu w wys. 60 zł, prowizja za odnowienie kredytu na okres 60 m-cy w wys. 240 zł, odsetki od kredytu 1.789,35 zł, całkowity koszt kredytu 2.089,35 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.089,35 zł; ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta oraz daty uruchomienia kredytu; powyższe wyliczenia zostały przygotowane na dzień 30.04.2015 r.

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.