Kredyt odnawialny
w ROR

szybka gotówka od ręki

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredytem odnawialnym, zwanym też limitem kredytowym w ROR, możesz sfinansować każde nieoczekiwane wydatki konsumpcyjne.

To niezwykle łatwy i szybki dostęp do dodatkowych środków na koncie osobistym – ROR Junior, ROR Standard, ROR VIP, ROR Senior oraz Konto TAK!

 

każda wpłata środków na rachunek powoduje zwiększenie kredytu o spłaconą część i może być wykorzystywana wielokrotnie w okresie kredytowania

  • podpisujesz umowę na okres do 10 lat – po każdych 12 miesiącach następuje automatyczne odnowienie limitu bez konieczności jego spłaty i podpisywania aneksu, aby skorzystać z kredytu odnawialnego w ROR

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

na dowolny cel konsumencki

przyznany limit podwyższa wysokość dostępnych środków

każdy wpływ na ROR obniża bieżące zadłużenie

Informacje dodatkowe

maksymalna kwota kredytu odnawialnego w ROR

maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od:

  • wysokości uzyskiwanych dochodów oraz
  • oceny zdolności kredytowej dokonanej przez Bank

i nie może przekraczać niższej z wartości:

  • 255.550,00 zł oraz
  • 6-krotności uzyskiwanych wpływów na ROR.

okres kredytowania

umowa o kredyt podpisywana jest na okres do 10 lat;

po każdych 12 miesiącach następuje automatyczne odnowienie limitu bez konieczności jego spłaty i podpisywania aneksu, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji wpływów na ROR

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje; RRSO

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 3.600,00 zł, całkowita kwota kredytu 3.600,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie  stanowiące sumę stawki bazowej i stałej marży Banku  wynosi 11,60%, całkowity koszt kredytu wynosi 1.652,29 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 72,00 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej 288,00 zł ustalona za cały okres trwania umowy, odsetki od kredytu 1.256,29 zł*, koszt usług dodatkowych, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 36,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00  zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 17,51%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.252,29 zł*.

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 31.01.2023 r.

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.