Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

SMS Banking

otrzymuj komunikaty o aktywnościach na swoim koncie osobistym

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacje

SMS Banking to usługa informująca posiadacza konta osobistego o aktywnościach na rachunku bankowym oraz umożliwiająca szybkie sprawdzenie informacji na temat posiadanego rachunku bankowego za pośrednictwem wiadomości SMS.

 

Uruchamiając usługę SMS Banking sam decydujesz, czy chcesz otrzymywać informację z Banku dot.:

  1. wpływu środków na rachunek,
  2. wypływów środków z rachunku czy
  3. każdej zmiany salda środków na rachunku.

 

Formaty SMS-ów kierowanych do SMSBanking – jeżeli chcesz otrzymać z Banku informacje, powinieneś wysłać do Banku SMS pod numer telefonu 668 854 901 o następującej treści:

Nrklienta#hasło#komenda#parametr1#parametr2#parametr3#parametr4#parametr5#parametr6

Jeśli komenda i wszystkie parametry są puste to wykonywana jest komenda „R”. W szczególności, jeśli zaznaczono parametr SMS Bankingu Uproszczona składnia zapytania od klienta, to komenda R jest wykonywana w odpowiedzi na pusty sms od klienta.

 

Komendy:

H – zmiana hasła
– wykaz rachunków
W – wyciąg/historia
O – oprocentowanie rachunku

Warunki i korzyści

bieżąca kontrola środków na rachunku

wygodny dostęp do informacji o rachunku

bezpieczeństwo Twoich środków

nowoczesne rozwiązanie

Aktywuj powiadomienie SMS Banking w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni i bądź na bieżąco z finansami osobistymi.