EKO Kredyt inwestycyjny Agro

Finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

EKO Kredyt inwestycyjny Agro

przeznaczony na finansowanie ekologicznych rozwiązań w Twoim gospodarstwie rolnym:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
 • instalację gospodarki obiegu zamkniętego,
 • termomodernizację budynków służących produkcji/przetwarzaniu,
 • magazynowanie energii,
 • instalację odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych,
 • technologię do wytwarzania paliw alternatywnych,
 • technologię służącą zmniejszeniu zużycia energii,
 • inwestycje w kogeneracje,
 • rozwój sieci ciepłowniczych,
 • zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wymianę kotła grzewczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania

Dodatkowe zalety kredytu inwestycyjnego Agro:

 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne),
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez dodatkowych opłat),
 • możliwość przeznaczenia do 20% kwoty kredytu na inne wydatki przyczyniające się do poprawy warunków EKO w gospodarstwie rolnym.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

długi okres kredytowania - nawet do 10 lat

finansowanie do 100% wartości brutto inwestycji

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu inwestycyjnego Agro

maksymalna kwota kredytu inwestycyjnego Agro wynosi 1.000.000,00 zł, wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
 • poziom ryzyka kredytowego

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat,
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki przedmiotu kredytowania,
 • karencja w spłacie kapitału uzależniona od specyfiki przedmiotu kredytowania – nawet do 18 m-cy (ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia inwestycji)

udział własny Kredytobiorcy

kredytem inwestycyjnym Agro (fotowoltaika) można sfinansować do 100% wartości inwestycji brutto,

 • udział własny Kredytobiorcy w realizowanej inwestycji ograniczony do minimum, nawet 0%,
 • możliwość sfinansowania podatku VAT nawet przez gospodarstwa rolne będące płatnikiem podatku VAT

rozliczenie kredytu

w zależności od charakteru inwestycji, jej rozliczenie następuje poprzez:

 • udokumentowanie poniesionych wydatków zgodnych z celem kredytowania fakturami/rachunkami (poziom rozliczenia wskazywany w umowie kredytowej),
 • udokumentowanie wydatków zgodnych z celem kredytowania poprzez inspekcję pracownika Banku

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza obniżona do 1,00% kwoty kredytu,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku w wys. 2,50 p.p.

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy. Niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.