Kredyt inwestycyjny Agro - fotowoltaika

na finansowanie instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt inwestycyjny Agro przeznaczony na finansowanie instalacji fotowoltaicznych w Twoim gospodarstwie rolnym:

 • gospodarstwa rolne potrzebują dużych zasobów energii, dlatego inwestycja w fotowoltaikę okazuje się bardzo dobrym rozwiązaniem,
 • inwestycja w fotowoltaikę przekłada się na niższe rachunki w gospodarstwie rolnym,
 • dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z ulg w podatku rolnym,
 • fotowoltaika w gospodarstwie rolnym  zwraca się szybko, dzięki czemu nawet po kilku latach możesz korzystać z darmowej energii.

 

Dodatkowe atuty kredytu inwestycyjnego Agro:

 1. spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne),
 2. możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez dodatkowych opłat),
 3. możliwość przeznaczenia do 20% kwoty kredytu na inne wydatki przyczyniające się do poprawy warunków EKO w gospodarstwie rolnym (np. zakup i montaż pomp ciepła, przydomowych oczyszczalni ścieków, itp.).

 

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny Agro na fotowoltaikę w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od charakteru inwestycji i przedmiotu prowadzonej działalności).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w „zieloną energię” swojego gospodarstwa rolnego.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

długi okres kredytowania - nawet do 10 lat

finansowanie do 100% wartości brutto inwestycji

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu inwestycyjnego Agro

maksymalna kwota kredytu inwestycyjnego Agro wynosi 1.400.000,00 zł, wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
 • poziom ryzyka kredytowego

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat,
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki przedmiotu kredytowania,
 • karencja w spłacie kapitału uzależniona od specyfiki przedmiotu kredytowania – nawet do 12 m-cy (ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia inwestycji)

udział własny Kredytobiorcy

 • kredytem inwestycyjnym Agro (fotowoltaika) można sfinansować do 100% wartości inwestycji brutto,
 • udział własny Kredytobiorcy w realizowanej inwestycji ograniczony do minimum, nawet 0%,
 • możliwość sfinansowania podatku VAT nawet przez gospodarstwa rolne będące płatnikiem podatku VAT

rozliczenie kredytu

w zależności od charakteru inwestycji, jej rozliczenie następuje poprzez:

 • udokumentowanie poniesionych wydatków zgodnych z celem kredytowania fakturami/rachunkami (poziom rozliczenia wskazywany w umowie kredytowej),
 • udokumentowanie wydatków zgodnych z celem kredytowania poprzez inspekcję pracownika Banku

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza zaledwie 1,00% kwoty kredytu,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku w wys. 2,50 p.p.

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.