Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Zadbaj o swoją wiarygodność kredytową

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Czym jest wiarygodność kredytowa?

  • Bycie wiarygodnym finansowo w dzisiejszych zmieniających się czasach to olbrzymia wartość, ułatwiająca codzienne życie, zarządzanie własnymi finansami.
  • Wiarygodność finansowa nabiera szczególnego znaczenia, gdy chcemy otrzymać kredyt, nawiązać nowe relacje biznesowe, podpisać kontrakt lub wygrać przetarg.
  • Wiarygodność jest ważna również wtedy, gdy chcemy podpisać umowę z firmą leasingową, factoringową, telekomem czy też dostawcą Internetu.
  • Jeżeli w historii kredytowej zostały odnotowane nieregularne spłaty lub zadłużenie, Bank ma prawo mieć obawy co do rzetelności potencjalnego kredytobiorcy.

Warunki i korzyści

korzystniejsze warunki kredytowe

budowa pozytywnego wizerunku

Twoje "finansowe świadectwo" pomaga w ocenie ryzyka

historia kredytowa jest bardzo ważna

Informacje dodatkowe

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Biuro Informacji Kredytowej to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych. Posiada w swojej bazie informacje o 145 mln rachunków należących do 24,6 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,4 mln firm, rolników i innych podmiotów, w tym o 841 tys. mikroprzedsiębiorców.

Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

BIG InfoMonitor S.A.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor gromadzi i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor oferuje również narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów.

BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego – poprzez Biuro Informacji Kredytowej – swojego głównego akcjonariusza.

System Dokumenty Zastrzeżone

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów.

System Bankowy Rejestr

Ogólnopolski System BANKOWY REJESTR, funkcjonujący on-line, jest niezastąpionym narzędziem wykorzystywanym w pierwszej fazie oceny ryzyka związanego z potencjalnym Klientem Banku, z sukcesem jest stosowany od lat. W istotny sposób ogranicza liczbę osób oraz czas potrzebny na wykonanie wstępnej oceny Klienta w aspekcie spełniania podstawowych kryteriów stosowanych w Banku.

System BR umożliwia wymianę informacji identyfikujących Klientów nie wywiązujących się ze swych zobowiązań wobec Banków, gdy łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł w przypadku Konsumentów i 500 zł w przypadku Przedsiębiorców, a świadczenia powstałe w wyniku tych zobowiązań są wymagalne od co najmniej 60 dni.

Za pośrednictwem Systemu BR Banki wymieniają się informacjami o Klientach, których zobowiązania zostały zakwalifikowane – zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków – do należności „wątpliwych” bądź „straconych”.

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni na podstawie historii kredytowej ocenia zdolność konsumenta do terminowej spłaty kredytu lub pożyczki.