Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Lokata weekendowa

zyskuj odpoczywając

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Rachunek lokaty terminowej „weekendowej” służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku przez czas określony (minimalna kwota lokaty wynosi 50.000 zł). Zobacz, jakie to proste:

  • Posiadacz rachunku upoważnia Bank do przeksięgowania środków z rachunku bieżącego, z przeznaczeniem na lokatę terminową „weekendową” w każdy ostatni dzień roboczy dla Banku, każdego tygodnia kalendarzowego,
  • w dniu upływu terminu lokaty terminowej „weekendowej”, tj. w pierwszym roboczym dla Banku dniu tygodnia kalendarzowego, środki lokaty terminowej wraz z odsetkami zostaną przeksięgowane na rachunek bankowy Posiadacza rachunku, przed godziną rozpoczęcia działalności operacyjnej Banku.

 

Lokata weekendowa w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni to nie tylko wygoda i bezpieczeństwo, ależ także wysokie zyski związane z atrakcyjnym stałym oprocentowaniem wynoszącym:

  • suma 1/4 stopy WIBID dla terminu O/N (overnight) i 1/4 stopy WIBID dla terminu T/N (tomorrow next), obowiązujących w dniu poprzedzającym dzień złożenia wkładu.

Informacje o stawce WIBID O/N i T/N dostępne są na stronie internetowej www.money.pl.

 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

 

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie

automatyczne zakładanie

środki "pracujące" w weekend

bezpieczeństwo gwarantowane przez BFG

Informacje dodatkowe

Mamy tu wszystko... Płatności mobilne też

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni od lat odpowiada na potrzeby swoich klientów. Jesteśmy blisko lokalnych społeczności, dlatego wiemy że cała Polska – również miliony Polaków mieszkających poza wielkimi ośrodkami miejskimi, pokochała korzystanie z płatności mobilnych. Smartfon, tablet, czy smartwatch towarzyszą nam na co dzień częściej niż portfel. Dlatego oferujemy całą gamę usług umożliwiających dokonywanie transakcji bankowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Dzięki nim możesz łatwo i bezpiecznie płacić w sklepach, internecie, aplikacjach mobilnych, a także wypłacać gotówkę z bankomatów.

Poznaj ofertę usług mobilnych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni i płać jeszcze wygodniej!

Szczegóły na stronie internetowej Banku oraz jego placówkach.

Nasza bogata oferta produktów oszczędnościowych pozwala dopasować wybraną lokatę do własnych oczekiwań - oszczędzaj atrakcyjnie i bezpiecznie!