Alert informacyjny

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni informuje, że w dniu 24 października 2021 r. usługa Express Elixir (płatności natychmiastowe) w godzinach od 19:35 do 20:05 będzie niedostępna dla Klientów w zakresie nadawania i odbierania zleceń. Przepraszamy za utrudnienia.

Stanowisko banków w związku z reaktywacją wytycznych EBA

11.01.2021

Jednolite zasady oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

Utrzymująca się pandemia koronawirusa dotyka nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) reaktywował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania kolejnych narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego, także w Polsce.Stanowisko banków polskich wypracowane w tej sprawie pod patronatem Związku Banków Polskich, tj. moratorium pozaustawowe, prezentujemy TUTAJ: Moratorium pozaustawowe_2021.

Obejmuje ono dalsze narzędzia pomocowe udzielane

od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy – także klienci Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek do 28 marca 2021 r., tak, aby Bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Banku – TUTAJ.