Rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców

ochrona firm i pracowników przed skutkami pandemii COVID-19

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Tarcza Antykryzysowa - co to takiego?

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Opiera się na pięciu filarach:

Ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników

To środki przeznaczone na ochronę miejsc pracy polskich pracowników. Dlatego też proponuje się szereg rozwiązań, które umożliwią pracodawcom zachowanie etatów. Wartość pomocy w tym filarze wynosi ok. 30 mld złotych.

Więcej informacji oraz dostępne pakiety TUTAJ

Finansowanie przedsiębiorców

To instrumenty, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać czas w trakcie epidemii oraz po koronawirusie. Od kondycji polskich firm zależy stan naszej gospodarki i miejsca pracy.

Więcej informacji oraz dostępne pakiety TUTAJ

Ochrona zdrowia

W tym filarze środki finansowe w całości przeznaczone zostaną na dofinansowanie systemu służby zdrowia. Dotyczy to zwłaszcza tych obszarów, które są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Na ten cel przeznaczone zostanie ok. 7,5 mld złotych.

Wzmocnienie systemu finansowego

Pandemia koronawirusa negatywnie wpływa na sektor finansowy. Tarcza Antykryzysowa przewiduje uruchomienie specjalistycznych instrumentów dedykowanych rynkowi finansowemu:

 • Pakiet regulacyjny KNF i MF
 • Pakiet płynnościowy NBP

Więcej informacji TUTAJ

Inwestycje publiczne

W czasie kryzysu przedsiębiorcy inwestują mniej albo w ogóle. Dlatego też impuls inwestycyjny musi wyjść od państwa. W związku z tym tworzy się Fundusz Inwestycji Publicznych i przeznacza na inwestycje dodatkowe 30 mld złotych. Fundusz Inwestycji Publicznych, który będzie w gestii Prezesa Rady Ministrów, da nie tylko impuls rozwojowy, ale wpłynie także pozytywnie na małych i średnich przedsiębiorców. Nowe zamówienia publiczne pozwolą odbić się polskim firmom. Priorytetowe obszary zwiększonych wydatków inwestycyjnych to:

 • infrastruktura,
 • modernizacja szkół i szpitali,
 • transformacja energetyczna,
 • cyfryzacja,
 • biotechnologia i farmacja,
 • polityka ochrony środowiska.

 

Tarcza Antykryzysowa to także narzędzia wsparcia oferowane przez spółki z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju małym, średnim i dużym firmom. Pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, 1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie.

 

Na pakiet składają się:

 • ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa)
 • ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR)
 • a także projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), który nie został jeszcze uchwalony

 

Tarcza antykryzysowa przygotowana w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19, dotyka nie tylko bezpieczeństwa zdrowotnego osób, ale także ekonomicznego – w celu ułatwienia poruszania się w obszarze przyjętych przez rząd rozwiązań, Polski Fundusz Rozwoju (PFR)  przygotował Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców.

Wszelkie szczegółowe informacje nt. Tarczy Antykryzysowej dostępne są na rządowej stronie

Warunki i korzyści

korzystne kredyty z gwarancjami BGK

dopłaty do kredytów obrotowych

finansowanie leasingu

podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji

Tarcza stabilizuje polską gospodarkę, a także daje jej impuls inwestycyjny