1 czerwca 2024 r. zmieniamy Regulamin

Szanowni Państwo,

1 czerwca 2024 r. zmieniamy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Co zmieniamy

Od 1 czerwca będziemy weryfikować, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony, przy:

  • zawieraniu umowy o konto osobiste (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ROR) lub oszczędnościowe,
  • wypłacie gotówki w kasie banku (jeśli suma Twoich wszystkich wypłat w danym dniu przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. powyżej kwoty 12 726 zł[1], stan na dzień 31.03.2024 r.).

Jeżeli w wyniku weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL okaże się, że Twój numer PESEL jest zastrzeżony:

  • mamy prawo odmówić otwarcia produktów,
  • nie wypłacisz gotówki w kasie banku – blokada wypłaty będzie obowiązywała przez 12 godzin.

Ponadto

W regulaminie doprecyzowaliśmy obowiązki Banku oraz uprawnienia klienta, dotyczące odzyskania kwoty z tytułu zrealizowanej transakcji płatniczej. Dodaliśmy zapisy w zakresie uwierzytelniania, autoryzacji dostępu i realizacji transakcji. Doprecyzowaliśmy zapisy uprawniające Bank do blokowania rachunku, niewykonania operacji i zamrożenia wartości (zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 lutego 2018 r.) jak również inne zmiany porządkowe i redakcyjne, np. doprecyzowaliśmy postanowienia lub definicje. Nie ma to żadnego wpływu na Twoje prawa i obowiązki.

Masz nowy dokument tożsamości? Zmieniły się Twoje dane osobowe? Jak najszybciej je zaktualizuj! Możesz to zrobić w naszych oddziałach lub w bankowości internetowej – w zakładce: Wnioski – Zmiana danych osobowych

Bez aktualnych danych dokumentu tożsamości możesz nie zrealizować niektórych transakcji.[2]

Szczegóły

Z pełną treścią nowego regulaminu zapoznasz się tutaj oraz w naszych oddziałach od 29.03.2024 r.

 Jeśli akceptujesz zmiany:

  • nie musisz nic robić – będą one obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

  • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli nie wypowiesz przy tym umowy, wygaśnie ona na dzień przed wejściem zmian w życie, bez naliczenia opłat;
  • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Jeśli złożysz sprzeciw do umowy rachunku lokaty, do końca okresu umownego będzie obowiązywał regulamin sprzed zmian.

Twoje pieniądze są bezpieczne

Środki zgromadzone na Twoim koncie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 

[1] Minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4 242 zł.

[2] Obowiązek aktualizacji danych dokumentów tożsamości wynika z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i dotyczy wszystkich klientów banku.