Mikrorachunek podatkowy

ułatwienie w zakresie rozliczeń podatnika z Urzędem Skarbowym

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Na czym polega Mikrorachunek podatkowy?

 • Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, który od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał przy wpłatach należności z tytułu PIT, CIT i VAT.
 • Numer mikrorachunku podatkowego można uzyskać już teraz, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy tylko: PESEL lub NIP.
 • Generator działa całodobowo (wymaga dostępu do Internetu), umożliwia więc sprawdzenie numeru mikrorachunku w dowolnym momencie i miejscu, np. korzystając z urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu).

 

O czym należy pamiętać?

 • Nie należy korzystać z numerów mikrorachunków pozyskanych na innych stronach internetowych niż strona podatki.gov.pl, lub otrzymanych e-mailem lub SMS-em, gdyż mogą być one próbą wyłudzenia.
 • Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 • Przed użyciem mikrorachunku podatkowego (tj. przed przelewem), zawsze warto sprawdzić czy zawiera on cyfry 1010 0071 222 (począwszy od pozycji nr 3) i prawidłowy PESEL lub NIP.
 • Aktualnie funkcjonujące rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

 

Przelew podatkowy na PIT, CIT i VAT w usłudze Internet Banking w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni od 1 stycznia 2020 r.:

 

krok 1 Wskaż konto, z którego chcesz zrobić przelew.

 

krok 2 Wybierz „przelew podatkowy” i wskaż jego rodzaj.

 

krok 3 Wpisz numer mikrorachunku podatkowego (w polu numeru konta odbiorcy).

 

 

Uwaga: jeżeli posłużysz się starym numerem konta Urzędu Skarbowego, Bank nie zrealizuje przelewu – stare konta w Urzędzie Skarbowym będą zamknięte. Zanim wyślesz przelew upewnij się, czy wpisujesz poprawny numer mikrorachunku podatkowego.

Warunki i korzyści

wygodny i prosty sposób na rozliczenia podatkowe

możliwość szybkiego sprawdzenia mikrorachunku podatkowego

szybsza obsługa płatności PIT, CIT i VAT

ograniczenie liczby omyłkowych przelewów

Informacje dodatkowe

Budowa numeru mikrorachunku podatkowego

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 cyfr:

LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX

gdzie:

LK – liczba kontrolna

1010 0071 – stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP)

222 – stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer uzupełniający w NBP)

Y=1 – gdy użyto numeru PESEL

Y=2 – gdy użyto NIP

– po znaku Y jest PESEL lub NIP (w miejscu X), przy czym na ostatnich pozycjach są zera. Ciąg cyfr przy użyciu PESEL: LK 1010 0071 2221XXXX XXXX XXX0. Ciąg cyfr przy użyciu NIP: LK 1010 0071 2222 XXXX XXXX X000

 • Jeśli podatnik nie posiada numeru identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP) i czeka na decyzję o jego przyznaniu, wpłaca należność na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego.
 • Numer znajdzie w Obwieszczeniu Ministra Finansów ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. Numery mikrorachunków urzędów skarbowych zostaną również opublikowane na stronach internetowych poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. W przelewie należy wówczas podać numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd mógł zidentyfikować podatnika i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Przeznaczenie mikrorachunku podatkowego

 • Mikrorachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do wpłat należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.
 • Zwroty nadpłat będą realizowane na rachunek bankowy zgłoszony przez podmiot lub w innej dopuszczalnej formie, tak jak dotychczas.
 • Zaliczki na podatek pracowników będą wpłacane na mikrorachunek pracodawcy, czyli płatnika.
 • Pracodawca nie musi pozyskiwać mikrorachunków podatkowych swoich pracowników. Jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Korzyści dla podatnika

 • Wygodny i prosty sposób na zapłatę  PIT, CIT i VAT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie
 • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce
 • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto
 • Szybsza obsługa płatności PIT, CIT i VAT – szybsza możliwość otrzymania potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu z podatkami

Korzyści dla płatnika

 • Wygodny i prosty sposób na zapłatę zaliczek PIT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie
 • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce
 • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto
 • Wpłata tak jak dotychczas zbiorczej kwoty za wszystkich pracowników – pracodawca nie będzie zobowiązany do pozyskania mikrorachunków podatkowych swoich pracowników, jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy