Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Kredyt obrotowy Biznes Komfort

zyskaj dodatkowe środki na bieżący rozwój Twojej firmy

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt obrotowy Biznes Komfort przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą:

 • bieżących nakładów związanych z prowadzoną działalnością,
 • doraźnych, sezonowych potrzeb spowodowanych specyfikacją produkcji  lub świadczonych usług,
 • dopełnienie środków obrotowych w celu utrzymania płynności finansowej firmy.

 

Jak uzyskać kredyt obrotowy Biznes Komfort w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od formy prawnej prowadzonej działalności).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt masz do dyspozycji dodatkowe środki na bieżący rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

brak konieczności rozliczenia celowości wykorzystania kredytu

długi okres kredytowania - nawet do 5 lat

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu obrotowego Biznes Komfort

maksymalna kwota kredytu obrotowego Biznes Komfort wynosi 1.000.000,00 zł (w uzasadnionych przypadkach uzależnionych od zapotrzebowania na kapitał obrotowy może być wyższa), wyznaczana w oparciu o:

 • efektywność działalności gospodarczej,
 • wysokość i częstotliwość obrotów,
 • poziom zdolności kredytowej,
 • rodzaj i wysokość bieżących potrzeb kredytowych,
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

Klient może otrzymać (decyduje data podpisania umowy o kredyt) tylko jeden produkt kredytowy w postaci kredytu obrotowego Biznes Komfort w ciągu roku kalendarzowego

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 60 m-cy,
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej,
 • karencja w spłacie kapitału nawet do 12 m-cy

udział własny i rozliczenie kredytu

 • brak konieczności angażowania przez Kredytobiorcę środków własnych,
 • brak konieczności rozliczenia celowości wykorzystania kredytu (chyba, że warunek taki wynikać będzie z podjętej przez Bank decyzji kredytowej)

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, która jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.