Zebranie Grupy Członkowskiej 2021

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni zawiadamia członków Banku, że w dniu 25.05.2021 r. o godz. 11.00, odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

Zebranie odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ze względu na ograniczenia dotyczące zakazu odbywania zgromadzeń ludności, w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Porządek obrad zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Przedstawienie Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich i porządku Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Przedstawienie:
  • Sprawozdania Zarządu z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
  • Sprawozdawczości finansowej PBS we Wrześni za 2020 rok,
  • Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PBS we Wrześni za 2020 rok,
  • Sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli PBS we Wrześni,
  • Sprawozdania z realizacji wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.
 5. Omówienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli PBS we Wrześni.
 6. Dyskusja – zgłoszenie i uchwalenie wniosków.
 7. Zakończenie Zebrania.

 

Informacje organizacyjne:

Z uwagi na ograniczenie możliwości organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju członek Banku ma możliwość uczestniczenia w Zebraniu z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji Microsoft TEAMS , do czego Państwa zachęcamy.

W celu wzięcia udziału w zebraniu Grupy Członkowskiej za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, Członek Banku winien złożyć pisemnie do dnia  24.05.2021 r. do godz. 10.00 w Centrali lub Oddziale Banku, lub drogą mailową na adres: zebranie2021@pbswrzesnia.com.pl (w formie skanu), podpisany Wniosek o umożliwienie udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE UDZIAŁU W ZEBRANIU GRUPY CZŁONKOWSKIEJ ( word )

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE UDZIAŁU W ZEBRANIU GRUPY CZŁONKOWSKIEJ ( pdf )

Na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej Członek Banku otrzyma szczegółową instrukcję postępowania.

Wszelkie pytania bądź wątpliwości można zgłaszać pod nr. tel. 61 437 09 80.

ZARZĄD  POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI