Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Zebrania Grup Członkowskich w 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH W 2022 R.

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni zawiadamia członków Banku, że  Zebrania Grup Członkowskich Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni będą odbywały się według zamieszczonego poniżej harmonogramu:

Porządek obrad zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Przedstawienie Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich i porządku Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Przedstawienie:
  • Sprawozdania z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku,
  • Sprawozdawczości finansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2021 rok,
  • Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2021 rok,
  • Sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli PBS we Wrześni,
  • Sprawozdania z realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 1. Omówienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli PBS we Wrześni.
 2. Ocena indywidualna wtórna odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
 3. Dyskusja.
 4. Przyjęcie wniosków przez Zebranie Grupy Członkowskiej.
 5. Zakończenie Zebrania.

ZARZĄD POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI