Załóż LOKATĘ w PBS we Wrześni i ciesz się atrakcyjnym oprocentowaniem do 2,50% w skali roku

Już dziś sprawdź nowe LOKATY dla klientów indywidualnych – osób fizycznych, które posiadają w naszym Banku aktywny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący.

Lokata OSOBISTA PLUS

   2,05% w skali roku na 5 miesięcy

  maksymalna kwota Lokaty to 500 tys. zł

Lokata OSOBISTA PREMIUM na Nowe Środki

    2,25% w skali roku na 5 miesięcy

⇔   maksymalna kwota Lokaty to 500 tys. zł

Czym są Nowe Środki? Nowe Środki to nadwyżka środków pieniężnych ulokowanych przez Ciebie w dniu wpływu środków na lokatę, w stosunku do stanu środków pieniężnych w naszym Banku na koniec 31.03.2022 r.

Lokata mobilna eLok@ta

   2,50% w skali roku na 10 miesięcy

   maksymalna kwota Lokaty to 30 tys. zł

Załóż ROR lub rachunek bieżący w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni i zyskaj atrakcyjne oprocentowanie na lokatach terminowych!

Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.