Wniosek 500+ dla obywateli Ukrainy

Osoby z Ukrainy, które przybyły po 23.02.2022 legalnie do Polski w związku z działaniami wojennymi, mające pod opieką dziecko, mogą złożyć od 26.03.2022 wniosek o świadczenie 500+ za pośrednictwem PUE ZUS. Jest to specjalnie przygotowany odrębny wzór wniosku dostępny wyłącznie na PUE ZUS. Wniosek ten nie jest obecnie dostępny w bankowości internetowej.

W kolejnym etapie (z początkiem maja 2022 roku) przewidziane jest udostępnienie w bankowości internetowej wniosku 500+ dla uchodźców z Ukrainy.

Informacje związane z wnioskowaniem przez obywateli Ukrainy o świadczenie 500+.