Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Ustawowe wakacje kredytowe

Kliencie, już od 29 lipca 2022 r. będziesz mógł złożyć w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni WNIOSEK o ustawowe wakacje kredytowe.

 • Zawieszenie spłaty w ramach ustawowych wakacji kredytowych dotyczyć będzie tylko 1 posiadanego przez Ciebie kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
 • Z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego skorzystasz, jeśli zawarłeś umowę przed 1 lipca 2022 r., a jednocześnie okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.
 • Spłatę kredytu hipotecznego będziesz mógł zawiesić:
  • w okresie 01.08-30.09.2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące
  • w okresie 01.10-31.12.2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące
  • w okresie 01.01-31.12.2023 r. – maksymalnie na 1 miesiąc w każdym kwartale

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, którego wzór udostępnimy najpóźniej 29 lipca 2022 r., będziesz mógł złożyć:

 • osobiście – w dowolnym Oddziale Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni
 • elektronicznie – poprzez wysłanie podpisanego skanu na adres email: wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl
 • w bankowości internetowej – niezwłocznie po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez nasz Bank

Więcej informacji przekażemy wkrótce.

podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom