Usługa mojeID w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

 

Klienci Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni mogą od 13 sierpnia 2020 r. potwierdzać swoją tożsamość online korzystając z mojeID. Usługa, której dostawcą jest Krajowa Izba Rozliczeniowa, funkcjonuje w Spółdzielczej Grupie Bankowej pod nazwą SGB ID.

Usługa SGB ID pozwala na wykorzystanie tożsamości cyfrowej mojeID w procesach rejestrowania się i logowania do serwisów dostawców usług

  • zarówno komercyjnych
  • jak i z sektora publicznego,

za pomocą danych z bankowości internetowej. Jest to możliwe dzięki integracji mojeID z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym.

Za pomocą Węzła Krajowego oraz Profilu Zaufanego można m.in. podpisywać dokumenty w urzędach publicznych, identyfikować swoją tożsamość w usługach podmiotów publicznych w internecie (np. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego).

SGB ID pozwala dodatkowo potwierdzić swoją tożsamość w sektorze komercyjnym, m.in. w firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, u dostawców energii elektrycznej i w placówkach medycznych. Przy pomocy kilku kliknięć na dowolnym urządzeniu z dostępem do przeglądarki internetowej i w dowolnym czasie, SGB ID pozwala klientowi w bezpieczny sposób potwierdzić swoją tożsamość, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo i kontrolę nad przekazywanymi informacjami.

Udostępnienie usługi ułatwi Klientom Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni wykonywanie wielu czynności, które dotychczas wymagały wizyty w urzędach czy w firmach. Dzięki usłudze SGB ID możemy m.in.:

  • założyć w trybie online działalność gospodarczą,
  • uzyskać dostęp do eRecepty i eSkierowań,
  • złożyć wnioski o wydanie dowodu osobistego lub paszportu.

Korzystanie z Profilu Zaufanego, udostępnianego dotychczas wyłącznie przez banki komercyjne, pozwoli na składanie i korygowanie deklaracji podatkowych oraz składek ZUS czy dokonywanie zmian do wpisów w ewidencji działalności gospodarczej. Większość usług publicznych staje się tym samym bliższa Klientom Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni i nie będzie wymagała wychodzenia z domu.