Twoje prawa podczas płatności w Europie

W związku z Art. 20d ustawy o usługach płatniczych poniżej udostępniamy Państwu broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art.106 ust.1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego:

Zapoznaj się z Twoimi prawami przy dokonywaniu płatności w Europie.