Tarcza PFR - informacje bieżące

Wniosek odwoławczy w ramach Tarczy Finansowej PFR dostępny w serwisie bankowości internetowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni

W ramach obsługi programu wsparcia Tarcza Finansowa PFR, od decyzji przyznania częściowej subwencji, w dniu 19 maja 2020 r. uruchomiono procedurę odwoławczą, która wygląda następująco:

  1. Klient Banku składa odwołanie od decyzji PFR za pośrednictwem e-bankowości (w tym samym banku, w którym składał wniosek o subwencję)
  2. Odwołanie kierowane jest przez kanał bankowości elektronicznej do PFR
  3. PFR w ciągu kilku dni odpowiada Klientowi Banku również poprzez kanał bankowości elektronicznej

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że w sytuacji, gdy przyczyną decyzji negatywnej są niezgodności z danymi dotyczącymi stanu zatrudnienia, przychodów lub zalegania z podatkami/składkami na ubezpieczenia społeczne – przed złożeniem ponownego wniosku o subwencję – rozbieżności te należy wyjaśnić z ZUS lub właściwym urzędem skarbowym. Wtedy kolejny wniosek o subwencję należy złożyć dopiero po ich wyjaśnieniu i upewnieniu się, że spełnione zostały warunki do jej uzyskania.

Po otrzymaniu każdej decyzji negatywnej, wydanej w stosunku do pierwotnego wniosku przedsiębiorcy, odmawiającej przyznania subwencji w całości, istnieje możliwość złożenia kolejnego wniosku o subwencję w tym samym banku. Ponadto PFR wdraża procedurę rozpatrywania zgłoszeń reklamujących odrzucenie wniosków o subwencję w trybie indywidualnych decyzji, o której będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zmiana Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”

Szanowni Państwo, informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju w dniu 13 maja 2020 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Regulamin). Stosownie do § 11 ust. 6 umowy subwencji finansowej oraz § 16 ust. 1 Regulaminu, niniejsza zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie www.pfrsa.pl, tj. w dniu 28 maja 2020 r. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej PFR oraz naszego Banku.

Zasady opodatkowania subwencji finansowych

Szanowni Państwo, informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju w dniu 19 maja 2020 r. wydał Komunikat w sprawie zasad opodatkowania subwencji finansowych udzielanych w ramach rządowego programu„Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej PFR oraz naszego Banku.