Rozwiązania Antykryzysowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco,

w związku z trwającą pandemią COVID-19, która dotyka nie tylko naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, ale także ekonomicznego, w celu ułatwienia poruszania się przez wszystkie podmioty życia gospodarczego po szeregu rozwiązań opracowanych i sukcesywnie wdrażanych przez Rząd RP, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przygotował dedykowany Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców.

W Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców opisana została rządowa tzw. „Tarcza Antykryzysowa” stanowiąca program rządu, który ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa. To dziesiątki konkretnych rozwiązań dla pracowników, pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych firm.

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, dotknięte trudną sytuacją biznesową, spowodowaną pandemią COVID-19, mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotował Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z sektorem bankowym.

Bieżące informacje nt. „Tarczy Antykryzysowej” i przyjętych w niej rozwiązań prezentować Państwu będziemy na naszej stronie internetowej, w dedykowanej temu zagadnieniu zakładce.