Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz świadczenie 500+

Od 1 stycznia 2022 r. dostępne jest nowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesiąc życia.

Nowe świadczenie nie będzie zależne od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzice będą mogli zdecydować, czy  chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1.000 zł przez 12 miesięcy.

Świadczenie w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • bankowości elektronicznej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni od 1 lutego 2022 r. (w zakładce: Świadczenia)
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • portalu Emp@tia

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajduje się na stronie ZUS.

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany w programie „Rodzina 500+” dotyczące zasad naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Od 1 stycznia 2022 r. przyjmowaniem nowych wniosków i wypłatą świadczenia zajmował się będzie ZUS (np. na nowonarodzone dzieci), zaś już od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował także wnioski na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. (potrwa do 31 maja 2023 r.).

Wniosek o świadczenie wychowawcze w programie „Rodzina 500+” na nowych zasadach można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • bankowości elektronicznej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni od 1 lutego 2022 r. (w zakładce: Świadczenia)
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • portalu Emp@tia

 Więcej informacji o programie „Rodzina 500+” znajduje się na stronie ZUS.

CO WAŻNE, każdy wniosek na powyższe świadczenia należy złożyć osobno. Informację o przyznaniu świadczenia otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku.