Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i 500+

Od 1 lutego 2022 r. udostępniliśmy Państwu w bankowości internetowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni możliwość składania wniosków o świadczenia z Programu Rodzinny kapitał Opiekuńczy oraz 500+ na nowy okres rozliczeniowy w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. dostępne jest nowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesiąc życia. Nowe świadczenie nie jest zależne od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzice mogą zdecydować, czy  chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1.000 zł przez 12 miesięcy.

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajduje się na stronie ZUS.

 

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły także zmiany w programie „Rodzina 500+” dotyczące zasad naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.  Przyjmowaniem nowych wniosków i wypłatą świadczenia zajmuje się ZUS (np. na nowonarodzone dzieci). Jednocześnie od 1 lutego 2022 r. ZUS przyjmuje także wnioski na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

 Więcej informacji o programie „Rodzina 500+” znajduje się na stronie ZUS.

CO WAŻNE, każdy wniosek na powyższe świadczenia należy złożyć osobno. Informację o przyznaniu świadczenia otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku.