1 czerwca 2024 r. zmieniamy Regulamin

Szanowni Państwo,

1 czerwca 2024 r. zmieniamy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni.

O to najważniejsze zmiany

  • Dodaliśmy zapisy o elektronicznej skrzynce do reklamacji – nowy sposób kontaktu – e-Doręczenia. Jest to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.
    Po udostępnieniu przez Bank za jego pośrednictwem z bankiem będą mogli kontaktować się klienci, którzy mają indywidualny adres oraz skrzynkę do doręczeń elektronicznych.

Postawa prawna: ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

  • Usunęliśmy zapisy o aplikacji Portfel SGB.
  • Dodaliśmy zapisy z obszaru AML w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, w których uczestniczą dostawcy usług płatniczych niebędący bankami.

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175

  • Usunęliśmy informacje o możliwości kontaktu z bankiem poprzez faks.
  • Dodaliśmy zapisy na temat uwierzytelnienia, autoryzacji dostępu i realizacji transakcji.

Szczegóły

Z pełną treścią nowego regulaminu zapoznasz się tutaj: Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz w naszych oddziałach od 30.04.2024 r.

 Jeśli akceptujesz zmiany:

  • nie musisz nic robić – będą one obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

  • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli nie wypowiesz przy tym umowy, wygaśnie ona na dzień przed wejściem zmian w życie, bez naliczenia opłat;
  • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Jeśli złożysz sprzeciw do umowy rachunku lokaty, do końca okresu umownego będzie obowiązywał regulamin sprzed zmian.

Twoje pieniądze są bezpieczne

Środki zgromadzone na Twoim koncie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.