Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia od czwartku (16 kwietnia) do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczyć będzie:

  • zakładów pracy (w tym także biur) – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych, chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie obsługę klientów lub interesantów;
  • budynków użyteczności publicznej – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych, chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym budynku obsługę klientów lub interesantów.

Maseczki trzeba będzie także nosić w miejscach ogólnodostępnych:

  • na drogach i placach,
  • w budynkach przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Bieżące informacje nt. obsługi Klientów w naszych placówkach prezentujemy Państwu na naszej stronie internetowej, w dedykowanej temu zagadnieniu zakładce.