Beztroska dziecka,
spokój rodzica

Dla każdego rodzica najważniejsze jest zdrowie dziecka i wspieranie jego rozwoju. Dlatego pomyśl o odpowiednim ubezpieczeniu.

Dzięki „Generali, z myślą o NNW” pakiet dla dziecka możesz otrzymać niezbędną pomoc finansową w razie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania czy innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie jest ważne przez cały rok – w kraju, jak i za granicą. Podczas pobytu w domu, a także poza nim, na przykład na wycieczce lub w szkole.
Obejmuje dzieci od narodzin do 18. roku życia i osoby do 26. roku życia kontynuujące naukę.

W jakich sytuacjach możemy zapewnić wsparcie?

Oprócz wypłaty świadczenia Generali zwróci koszty z tytułu:

• wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
• odbudowy stomatologicznej zębów stałych, np. gdy dziecko się przewróciło i złamało ząb;
• zakupu leków po pobycie w szpitalu wskutek choroby.

Dowiedz się więcej: https://pbswrzesnia.com.pl/dla-ciebie/pozostale/ubezpieczenia/

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu, określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków”, przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie internetowej www.generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie.