MÓJ PRĄD - II nabór wniosków

13 stycznia 2020 r. ruszył drugi nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd na dofinansowanie przydomowych instalacji fotowoltaicznych.

Zakłada on dofinansowanie inwestycji w instalację fotowoltaiczną w kwocie do 5.000 zł – wsparcie ma formę dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji.

  1. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, które zdecydują się na wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby z wykorzystaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  2. Konieczne jest również zawarcie umowy kompleksowej z operatorem, regulującej kwestie związane z wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci.

II nabór wniosków w ramach programu MÓJ PRĄD trwa od 13 stycznia 2020 roku do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Celem Programu jest jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprawdź więcej informacji:

na stronie internetowej Banku

lub https://mojprad.gov.pl.