Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Lekcja BAKCYLA w SP nr 6 we Wrześni

Lekcje BAKCYLA w SP nr 6 we Wrześni

W dniu 13 stycznia 2020 r. pracownicy Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni rozpoczęli cykl lekcji w ramach projektu BAKCYL w Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni.

Pani Anna Sroczyńska-Czerniak, wolontariusz projektu BAKCYL, a jednocześnie pracownik Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni, przeprowadziła lekcję w klasie VIIc z bankowości zatytułowaną – Twoje pieniądze.

Bardzo dziękujemy Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni za uczestnictwo w programie BAKCYL, w sposób szczególny zaś opiekunom za zaangażowanie i poświęcony czas oraz uczniom klasy VIIc za aktywny udział w zajęciach.

Kolejne lekcje prowadzone przez wolontariuszy BAKCYL-a – pracowników Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni już wkrótce!!!

Projekt BAKCYL jest społecznym projektem edukacyjnym, stanowiącym odpowiedź polskiego sektora bankowego na potrzeby edukacji finansowej młodego pokolenia. Wolontariusze BAKCYLA przekazują młodym ludziom wiedzę finansową i umiejętności wykorzystywania usług finansowych tak, aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie – to każdy z nas bowiem ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte przez siebie decyzje, więc powinien ich dokonywać w pełni świadomie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły z terenu działania naszego Banku do udziału w projekcie – jeżeli jesteś rodzicem lub uczniem, zapytaj nauczyciela w swojej szkole o program BAKCYL.

Sprawdź więcej informacji na stronie internetowej Banku.

 

Organizator i pomysłodawca projektu BAKCYL:

Warszawski Instytut Bankowości

Patronat programu:

Związek Banków Polskich

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów