19.07.2023 r. zmarła Joanna Pikora-Ignasiak Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

Z głębokim żalem informujemy, że 19.07.2023 r. zmarła Joanna Pikora-Ignasiak, Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni. Niespodziewanie odeszła od nas, pozostawiając ogromną pustkę.

Joanna Pikora-Ignasiak przez lata swojej kariery przyczyniła się do rozwoju i wzrostu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni, stając się prawdziwym autorytetem i inspiracją dla wielu pracowników. Jej profesjonalizm, wiedza i zaangażowanie wniosły nieoceniony wkład w rozwój bankowości spółdzielczej.

Jako Prezes, Joanna Pikora-Ignasiak wykazywała nie tylko umiejętności przywódcze, ale również troskę o dobro klientów i pracowników. Była również aktywna społecznie, angażując się w liczne inicjatywy mające na celu wspieranie lokalnej społeczności.

Śmierć Pani Joanny Pikora-Ignasiak to ogromna strata dla naszego banku i wszystkich, którzy mieli przyjemność z nią współpracować. Jej zaangażowanie, poświęcenie i profesjonalne podejście będą zawsze pamiętane i doceniane przez naszą społeczność.

W imieniu pracowników Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni składamy najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i bliskim Pani Prezes. W tych trudnych chwilach dzielimy z Wami smutek i żal. Joanna Pikora-Ignasiak pozostanie na zawsze w naszych sercach i wspomnieniach.

Pracownicy, Zarząd i Rada Nadzorcza

Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni