Dopłaty do odsetek - Tarcza 4.0

Uchwalona przez Sejm RP Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje wsparcie dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii w postaci dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Termin uruchomienia dopłat do oprocentowania kredytów zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury legislacyjnej.

Rozwiązanie to jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe wynikające z zagrożenia płynności firm – kwota przeznaczona na dopłaty z budżetu państwa w wys. 565 mln zł powinna pozwolić na wygenerowanie kredytów o wartości ok. 32 mld zł.

ZASADY WSPARCIA:

  • wsparcie dla mikro-, małych, średnich i dużych firm – przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych
  • fundusz dopłaci do oprocentowania kredytów obrotowych (czyli finansujących bieżącą działalność firmy) – zarówno nowych, jak i już zaciągniętych
  • BGK pokryje część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy
  • firmy będą mogły ubiegać się o wsparcie do końca 2020 r.
  • wsparcie będzie kierowane do firm, które w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 utraciły płynność finansową lub są tym zagrożone

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa: dopłata do odsetek kredytu w wys. 2,00 p.p.
  • duże firmy: dopłata do odsetek kredytu w wys. 1,00 p.p.

O szczegółowych rozwiązaniach (w tym terminach uruchomienia środków z Funduszu Dopłat do Oprocentowania) będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej; więcej informacji znaleźć można również na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG

POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI