BLIK - zmiana limitów w aplikacji mobilnej

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 19 stycznia 2022 r. zmniejszyliśmy maksymalne limity transakcji BLIK w aplikacji mobilnej NASZ BANK oraz SGB Mobile.

Zmiany zostały wprowadzone z uwagi na obserwowaną od kilku tygodni rosnącą skalę oszustw z wykorzystaniem usługi BLIK, a tym samym w trosce o bezpieczeństwo finansów Klientów indywidualnych naszego Banku.

Co się zmieniło w aplikacjach mobilnych naszego Banku?

Maksymalny limit kwotowy dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w ramach usługi BLIK obniżyliśmy do wysokości 2 000 zł dziennie.

Obecnie obowiązujące (domyślne) limity kwotowe w ramach usługi BLIK wynoszą:

  • transakcje gotówkowe (wypłata w bankomacie) – 500 zł,
  • transakcje bezgotówkowe, w tym transakcje internetowe (w sklepie stacjonarnym i Internecie) – 500 zł.

Limity dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych możesz zmienić:

  • aplikacja mobilna NASZ BANK – poprzez bankowość internetową w ustawieniach usługi BLIK do wysokości limitu maksymalnego,
  • aplikacja mobilna SGB Mobile – w Ustawieniach usługi BLIK do wysokości limitu maksymalnego.

Jeżeli ustawiłeś limit kwotowy mniejszy niż 500 zł, to nie uległ on zmianie.

Ponadto maksymalny (ilościowy) dzienny limit gotówkowy wynosi 2, zaś maksymalny dzienny limit bezgotówkowy (w tym internetowy) – 10.