Alert informacyjny

Już od 29 lipca 2022 r. możesz złożyć w PBS we Wrześni Wniosek o „ustawowe wakacje kredytowe” - osobiście w placówce Banku, drogą elektroniczną email oraz poprzez bankowość elektroniczną. Więcej szczegółów znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Bezpieczne bankowanie

04.08.2022

Zasady bezpiecznego bankowania.

Chroń swoje dane i finanse !

Pamiętaj, że nawet najlepsze zabezpieczenia nie wystarczą, jeśli Ty nie zachowasz ostrożności.

Cyberprzestępcy nie śpią!!!!

Stosuj zasady bezpiecznego bankowania.