800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 do 800 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość, dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku.

Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.

ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej informacji na naszej stronie  TUTAJ