Taryfa opłat i prowizji

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacje

Poniżej przedstawione zostały wyciągi Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i walucie wymienialnej dla Klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni:

  • dla Klienta indywidualnego
  • dla Klienta instytucjonalnego

obowiązujące od dnia 15 listopada 2019 roku.