Taryfa opłat i prowizji

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacje

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni informuje, że z dniem 1 stycznia 2021 r. zmianie uległa obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i walucie wymienialnej w części dot. Klientów instytucjonalnych oraz Klientów indywidualnych, w odniesieniu do czynności nie związanych z zawartymi już dotychczas umowami z Bankiem.

 

W związku z powyższym, w załączeniu przedstawione zostały wyciągi z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i walucie wymienialnej:

  • dla Klienta indywidualnego
  • dla Klienta instytucjonalnego

obowiązujące do dnia 31.12.2020 roku oraz w brzmieniu aktualnym od dnia 1 stycznia 2021 roku.