Taryfa opłat i prowizji

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacje

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni przedstawia poniżej tekst jednolity Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i walucie wymienialnej wraz z wyciągami:

  • dla Klienta indywidualnego
  • dla Klienta instytucjonalnego

obowiązujące w brzmieniu aktualnym od dnia 1 lutego 2023 roku.