Tabela oprocentowania produktów

stawki referencyjne obowiązujące w Banku

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacje

Poniżej przedstawiona została obowiązująca w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Tabela oprocentowania produktów bankowych DEPOZYTOWYCH (w tym wycofanych z oferty) w wersji aktualnej oraz zmienionej z dniem 2 października 2021 r.

 

Stawki oprocentowania produktów bankowych KREDYTOWYCH znajdują się w poszczególnych zakładkach na stronie internetowej Banku oraz w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

 

Oprocentowanie kredytów przeterminowanych (obowiązuje dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r.):

  • jest równe 2-krotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym,
  • od dnia 29.05.2020 r. wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie wynosi 11,20% w stosunku rocznym.

Aktualne stawki WIBOR 3M obowiązujące w okresie 01.07-30.09.2021 r.:

  • kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne: 0,21%
  • kredyty z dopłatami ARiMR: 0,21%
  • kredyty dla wspólnot mieszkaniowych: 0,21%

Aktualna stawka WIBOR 3M (kredyty dla klientów instytucjonalnych) obowiązująca w okresie 01-31.07.2021 r.: 0,21%

Aktualna stawka WIBOR 12M (kredyty odnawialne w ROR, karty kredytowe i kredyty gotówkowe) obowiązująca w okresie 01.02.2021 r.-31.01.2022 r.: 0,25%

 

Dodatkowe informacje o wskaźniku referencyjnym WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – to stawka określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych.

Stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

 

Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (obowiązują od dnia 29.05.2020 r.):

  • KREDYT LOMBARDOWY    0,50%   w stosunku rocznym,
  • REDYSKONTO WEKSLI        0,11%   w stosunku rocznym,
  • STOPA REFERENCYJNA       0,10%   w stosunku rocznym,
  • STOPA DEPOZYTOWA         0,00%   w stosunku rocznym.