Oprocentowanie produktów bankowych

stawki referencyjne obowiązujące w Banku

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacje

Poniżej przedstawiona została obowiązująca w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Tabela oprocentowania produktów bankowych DEPOZYTOWYCH (w tym wycofanych z oferty) w wersji zmienionej od dnia 01 kwietnia 2024 r.

 

Stawki oprocentowania produktów bankowych KREDYTOWYCH znajdują się w poszczególnych zakładkach na stronie internetowej Banku oraz w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

 

Oprocentowanie kredytów przeterminowanych (obowiązuje dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r.):

jest równe 2-krotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym
od dnia 07.09.2023 r. wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie wynosi 22,50% w stosunku rocznym

 

Oprocentowanie kredytów przeterminowanych (obowiązuje dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r.):

jest równe 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym
nie więcej niż 2-krotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym
od dnia 07.09.2023 r. wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi 22,50% w stosunku rocznym

 

Aktualne stawki wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M) obowiązujące w okresie 01.04-30.06.2024 r.:

kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne (udzielane do dnia 31.12.2021 r.) 5,86%
kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne (udzielane od dnia 03.01.2022 r.) 5,87%
kredyty z dopłatami ARiMR 5,86%
kredyty dla wspólnot mieszkaniowych 5,86%

 

Aktualne stawki wskaźnika referencyjnego (WIBOR 12M) obowiązujące w okresie 01.02.2024 r.-31.01.2025 r.:

kredyty odnawialne w ROR, karty kredytowe i kredyty gotówkowe (udzielane do dnia 31.12.2021 r.) 5,67%
kredyty odnawialne w ROR, karty kredytowe i kredyty gotówkowe (udzielane do dnia 31.12.2023 r.) 5,82%

 

Aktualna stawka wskaźnika referencyjnego – WIBOR 3M (kredyty dla klientów instytucjonalnych) obowiązująca w okresie 01.04.-30.06.2024 r.: 5,86%

 

Dodatkowe informacje o wskaźniku referencyjnym znajdziesz na stronie internetowej Banku w zakładce WSKAŹNIKI REFERENCYJNE.

 

Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (obowiązują od dnia 05.10.2023 r.):

STOPA LOMBARDOWA 6,25%  w stosunku rocznym
STOPA REDYSKONTA WEKSLI
5,80%   w stosunku rocznym
STOPA REFERENCYJNA 5,75%   w stosunku rocznym
STOPA DEPOZYTOWA 5,25%   w stosunku rocznym

 

Dodatkowe informacje o podstawowych stopach procentowych Narodowego Banku Polskiego znajdziesz na stronie internetowej www.nbp.pl