Tabela oprocentowania produktów

stawki referencyjne obowiązujące w Banku

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacje

Poniżej przedstawiona została obowiązująca w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Tabela oprocentowania produktów bankowych DEPOZYTOWYCH. Stawki oprocentowania produktów bankowych KREDYTOWYCH znajdują się w poszczególnych zakładkach na stronie internetowej Banku oraz w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

 

Oprocentowanie kredytów przeterminowanych:

  • jest równe 2-krotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym,
  • od dnia 01.01.2016 r. wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie wynosi 14,00% w stosunku rocznym.

 

Aktualne stawki WIBOR 3M obowiązujące w okresie 01.01-31.03.2020 r.:

  • kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne – 1,71%,
  • kredyty dla klientów instytucjonalnych – 1,71%,
  • kredyty z dopłatami ARiMR – 1,71%,
  • kredyty dla wspólnot mieszkaniowych – 1,71%.

Dodatkowe informacje o wskaźniku referencyjnym WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – to stawka określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych.

Stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

 

Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego:

  • KREDYT LOMBARDOWY – 2,50% w stosunku rocznym,
  • REDYSKONTO WEKSLI – 1,75% w stosunku rocznym,
  • STOPA REFERENCYJNA – 1,50% w stosunku rocznym,
  • STOPA DEPOZYTOWA – 0,50% w stosunku rocznym.