Tabela oprocentowania produktów

stawki referencyjne obowiązujące w Banku

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacje

Poniżej przedstawiona została obowiązująca w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Tabela oprocentowania produktów bankowych DEPOZYTOWYCH (w tym wycofanych z oferty) w wersji aktualnej oraz zmienionej (w zakresie aktualnych wysokości oprocentowania wycofanych lokat bankowych opartych o stopę redyskonta weksli NBP) z dniem 5 stycznia 2022 r.

 

Stawki oprocentowania produktów bankowych KREDYTOWYCH znajdują się w poszczególnych zakładkach na stronie internetowej Banku oraz w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

 

Oprocentowanie kredytów przeterminowanych (obowiązuje dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r.):

  • jest równe 2-krotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym,
  • od dnia 05.01.2022 r. wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie wynosi 15,50% w stosunku rocznym.

Aktualne stawki WIBOR 3M obowiązujące w okresie 01.01-31.03.2022 r.:

  • kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne: 2,51%
  • kredyty z dopłatami ARiMR: 2,06%
  • kredyty dla wspólnot mieszkaniowych: 2,51%

Aktualna stawka WIBOR 3M (kredyty dla klientów instytucjonalnych) obowiązująca w okresie 01-31.01.2022 r.: 2,51%

Aktualna stawka WIBOR 12M (kredyty odnawialne w ROR, karty kredytowe i kredyty gotówkowe) obowiązująca w okresie 01.02.2021 r.-31.01.2022 r.: 0,25%

 

Dodatkowe informacje o wskaźniku referencyjnym WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) znajdziesz na stronie internetowej Banku w zakładce WSKAŹNIKI REFERENCYJNE.

 

Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (obowiązują od dnia 05.01.2022 r.):

  • STOPA LOMBARDOWA                   2,75%   w stosunku rocznym
  • STOPA REDYSKONTA WEKSLI       2,30%   w stosunku rocznym
  • STOPA REFERENCYJNA                  2,25%   w stosunku rocznym
  • STOPA DEPOZYTOWA                    1,75%   w stosunku rocznym