Tabela oprocentowania produktów

stawki referencyjne obowiązujące w Banku

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacje

Poniżej przedstawiona została obowiązująca w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Tabela oprocentowania produktów bankowych DEPOZYTOWYCH (w tym wycofanych z oferty) w wersji aktualnej oraz zmienionej z dniem 6 czerwca 2022 r.

 

Stawki oprocentowania produktów bankowych KREDYTOWYCH znajdują się w poszczególnych zakładkach na stronie internetowej Banku oraz w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

 

Oprocentowanie kredytów przeterminowanych (obowiązuje dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r.):

jest równe 2-krotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym
od dnia 09.06.2022 r. wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie wynosi 23,00% w stosunku rocznym

 

Oprocentowanie kredytów przeterminowanych (obowiązuje dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r.):

jest równe 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym
od dnia 09.06.2022 r. wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi 26,00% w stosunku rocznym

 

Aktualne stawki WIBOR 3M obowiązujące w okresie 01.07-30.09.2022 r.:

kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne (udzielane do dnia 31.12.2021 r.) 7,02%
kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne (udzielane od dnia 03.01.2022 r.) 7,03%
kredyty z dopłatami ARiMR 6,59%
kredyty dla wspólnot mieszkaniowych 7,05%

 

Aktualne stawki WIBOR 12M obowiązujące w okresie 01.02.2022 r.-31.01.2023 r.:

kredyty odnawialne w ROR, karty kredytowe i kredyty gotówkowe (udzielane do dnia 31.12.2021 r.) 2,40%
kredyty odnawialne w ROR, karty kredytowe i kredyty gotówkowe (udzielane od dnia 03.01.2022 r.) 3,65%

 

Aktualna stawka WIBOR 3M (kredyty dla klientów instytucjonalnych) obowiązująca w okresie 01-31.07.2022 r.: 7,02%

 

Dodatkowe informacje o wskaźniku referencyjnym WIBOR znajdziesz na stronie internetowej Banku w zakładce WSKAŹNIKI REFERENCYJNE.

 

Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (obowiązują od dnia 09.06.2022 r.):

STOPA LOMBARDOWA 6,50%   w stosunku rocznym
STOPA REDYSKONTA WEKSLI
6,05%   w stosunku rocznym
STOPA REFERENCYJNA 6,00%   w stosunku rocznym
STOPA DEPOZYTOWA 5,50%   w stosunku rocznym