Placówki i bankomaty

Nasze lokalizacje

Wyodrębniona organizacyjnie jednostka Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni. Mieści się w siedzibie Banku we Wrześni. Centrala realizuje kluczowe dla całości Banku zadania merytoryczne i organizacyjne oraz nadzoruje ich wykonanie w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych.

ul. Warszawska 36
62-300 Września

tel: (061) 437 09 80, (061) 437 09 81
Numer telefonu do zastrzegania środków identyfikacji elektronicznej: (061) 436 16 10
fax: (061) 436 24 35

email: wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl
godziny pracy: pon. - pt.: 8.00 - 17.00

Plac Władysława Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

tel: (061) 438 53 14
Numer telefonu do zastrzegania środków identyfikacji elektronicznej: (061) 436 16 10
fax: (061) 438 53 14

email: kolaczkowo@pbswrzesnia.com.pl
godziny pracy: pon.: 8.00 - 15.15 oraz wt. - pt.: 7.30-14.45
ul. 11 Listopada 1
62-310 Pyzdry

tel: (063) 276 79 40
Numer telefonu do zastrzegania środków identyfikacji elektronicznej: (061) 436 16 10
fax: (063) 276 85 97
email: pyzdry@pbswrzesnia.com.pl

godziny pracy: pon.: 8.00 - 15.15 oraz wt. - pt.: 7.30 - 14.45
ul. Zamkowa 2
62-320 Miłosław

tel. (061) 438 38 40
Numer telefonu do zastrzegania środków identyfikacji elektronicznej: (061) 436 16 10
fax: (061) 438 38 49
email: miloslaw@pbswrzesnia.com.pl

godziny pracy: pon. - pt.: 8.00 - 15.30
ul. Rynek 9
63-210 Żerków

tel. (062) 740 31 57
Numer telefonu do zastrzegania środków identyfikacji elektronicznej: (061) 436 16 10
fax (062) 740 30 03
email: zerkow@pbswrzesnia.com.pl

godziny pracy: pon.-pt.: 8.00 - 15.30
ul. Warszawska 36 oraz
ul. Koszarowa 1
Pl. Władysława Reymonta 3
ul. Zamkowa 2
ul. 11 Listopada 1
ul. Rynek 9
ul. Kaliska 6
tel: (061) 436 52 94
godziny pracy: 8.00 - 15.30
ul. Warszawska 26 (Bud.Urzędu Skarbowego)
tel: (061) 436 00 68
godziny pracy: pon: 8.00 - 15.30; wt-pt: 7.30-15.00

ul. Koszarowa 1
tel: (061) 436 30 73
godziny pracy: 8.00 -15.30

ul. Słoneczna 3
tel: 535 609 055
godziny pracy: 8.00 - 15.30
ul. Jana Pawła II, 30
tel: 730 935 145
godziny pracy: 8.00 -15.30
ul. Starowiejska 1
tel: (061) 437 19 41
godziny pracy: 8.15 - 15.30