Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Informacje ogólne, SWIFT/BIC

w przelewach zagranicznych

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacje ogólne

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni

ul. Warszawska 36, 62-300 Września

 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr rejestru: 0000103927

NIP: 789-00-03-325

REGON: 000506449

 

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Swift Kod dla Banków Spółdzielczych zrzeszonych w SGB Banku S.A., w tym Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

 

SWIFT – co to jest i do czego służy?

Kod SWIFT to 8-znakowy ciąg liter i cyfr, który umożliwia identyfikację instytucji, do której adresowany jest dany przelew. Inaczej nazywany jest także kodem BIC (Business Identifier Code) i nadawany jest każdej instytucji bankowej w Polsce i za granicą. Zatem mówiąc o kodach BIC i SWIFT mówimy o tym samym.

 

Dane potrzebne do przelewu:

  • Nazwa i adres beneficjenta
  • Numer konta beneficjenta w formie IBAN, tzn. 28 znaków w tym dwie pierwsze litery, np. PL + 26 cyfr numeru konta
  • Kod BIC/SWIFT banku prowadzącego rachunek beneficjenta zagranicą lub w Polsce

 

IBAN to skrót od „International Bank Account Number”, co z angielskiego oznacza po prostu międzynarodowy numer rachunku bankowego. W przypadku operacji krajowych stosuje się standard NRB (Numer Rachunku Bankowego), który w Polsce składa się z 26 znaków. Numer IBAN składa się wówczas z 28 znaków.

PL to kod kraju w którym prowadzony jest rachunek bankowy. Stąd wszystkie rachunki w formacie IBAN prowadzone na terenie Polski, poprzedzone są właśnie tym oznaczeniem.