Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Transefr środków pieniężnych

informacja towarzysząca

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacje

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 ( dz. U. UE. L. 2015.141. 1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winy zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

 

W związku z tym zwracamy się prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonywania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujących informacji:

  • numeru rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
  • pełną nazwę/imię i nazwisko zleceniodawcy,
  • pełną nazwę/imię i nazwisko odbiorcy,
  • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

 

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:

  • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
  • odrzucenie przelewu,
  • wstrzymanie przelewu.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnienie:

  • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
  • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej ( prosimy o sprawdzenie, czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych ).

 

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzenia przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się z prośbą o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne, swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi z Banku (jeśli takich danych ocenie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełnienia przez Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.