Dokumenty zastrzeżone

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów?

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Dlaczego warto zastrzec utracone dokumenty?

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni jest uczestnikiem ogólnopolskiego, międzybankowego systemu zastrzegania dokumentów w Centralnej Bazie Danych „Dokumenty Zastrzeżone” (CBD DZ), której właścicielem i administratorem jest Związek Banków Polskich. Jest to baza, która chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości.

Infrastruktura Systemu jest tak skonstruowana, że informacja wskazująca na to, że dokument jest zastrzeżony w Centralnej Bazie Danych Systemu DZ, a tym samym powinien być wyeliminowany z obrotu, natychmiast pojawia się we wszystkich placówkach bankowych i u innych podmiotów uczestniczących w Systemie – wszystko w czasie niemal rzeczywistym.

 

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.dokumnetyzastrzezone.pl

Informacje dodatkowe

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

 1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONEw swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (zobacz listę banków):
   • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
   • Najlepiej to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
   • Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
 1. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
 2. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu

Jak to działa?

Wystarczy zgłosić dokument w jednym banku, aby dane automatycznie przekazano do Centralnej Bazy Danych, a następnie rozesłano do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm i instytucji korzystających z Systemu DZ.

Dokumenty można zastrzegać nie tylko osobiście. Większość banków przyjmuje zgłoszenia telefonicznie (od swoich klientów), a część wprowadziła taką funkcję również do bankowości elektronicznej.

Jeżeli ktokolwiek spróbuje posłużyć się zastrzeżonym dokumentem operacja zostanie zablokowana, a do wyjaśnienia sprawy wzywana jest Policja.

Kiedy zastrzegać?

Trzeba to zrobić zarówno w przypadku zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Niezależnie od przyczyny powinno się zareagować możliwie jak najszybciej.

Jakie dokumenty?

Najważniejsze są:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy oraz
 • karta pobytu.

Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach

 • nie zostawiaj dokumentów w zastaw (np. w wypożyczalniach),
 • nie zostawiaj dokumentów bez opieki – np. w samochodzie,
 • nie pozwalaj na wykonywanie zdjęć czy kserokopii dokumentów w miejscach nie zaufanych, gdzie nie przykłada się najwyższych starań w celu zabezpieczenia takich danych,
 • podczas wakacji nie zostawiaj dokumentów w hotelu, pensjonacie, namiocie czy chociażby na plaży,
 • przechowuj w bezpiecznym miejscu kserokopie swoich dokumentów lub zapisz ich numery seryjne, aby ułatwić i przyspieszyć ich zastrzeżenie; kserokopie należy przechowywać w innym miejscu niż oryginalne dokumenty,
 • zawsze uważajć na kieszonkowców.

Możesz zastrzec utracone dokumenty – niezależnie od tego czy posiadasz rachunek bankowy w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni.